Od Paktu zaměstnanosti k sociálním sítím ve službách HR

Shrnutí aktivit regionálního zastoupení SP ČR pro Kraj Vysočina za poslední čtvrtletí roku 2016 a za první dva měsíce letošního roku.

K posílení a prohloubení sociálního dialogu a větší podpoře členských firem a podnikatelského prostředí zřídil Svaz průmyslu a dopravy ČR v regionech krajské pobočky. V loňském roce se pracovníci regionálního zastoupení SP ČR pro Vysočinu aktivně podíleli na uzavření dohody o spolupráci v rámci Teritoriálního paktu zaměstnanosti Kraje Vysočina. Dále připravili řadu setkání se zástupci zaměstnavatelů a nechyběli ani při výběru regionálních vítězů soutěží Firma roku 2016 a Živnostník roku 2016.

Působení a aktivity regionálního zastoupení SP ČR v kraji Vysočina

Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR) je nestátní dobrovolná organizace, která sdružuje klíčové odvětvové svazy, podnikatele a zaměstnavatele z celé České republiky. Hlavním cílem SP ČR je vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v České republice a hájit společné zájmy svých členů. Tyto zájmy SP ČR prosazuje mimo jiné v Radě hospodářské a sociální dohody (tzv. národní tripartitě), kde má jakožto nesilnější zaměstnavatelský svaz silnou a stabilní pozici. Při společných jednáních s vládou ČR a odbory má možnost projednávat a předkládat aktuální významná témata. V předloňském roce se Svaz průmyslu a  dopravy ČR problematice technického školství intenzivně věnoval během úspěšné kampaně Rok průmyslu a technického vzdělávání

K posílení a prohloubení sociálního dialogu a větší podpoře členských firem a podnikatelského prostředí zřídil SP ČR v regionech krajské pobočky. Od roku 2009 funguje také pobočka v Brně. Regionální kancelář slouží jako kontaktní místo pro zaměstnatelné působící v Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina, ale také jako místo pro setkání a jednání s dalšími regionálními partnery.

Regionální manažerkou pro oba kraje je Kateřina Budínková,„Mým cílem a snahouje pečovat o členské firmy a současně přiblížit aktivity a služby SP ČR i dalším firmám působícím v obou  krajích, navázat s nimi úzkou spolupráci, která by vedla k reflektování jejich aktuálních problémů na příslušných místech, např. Krajských úřadech či jednotlivých ministerstvech. Za důležité považuji rovněž informovat je o aktuálním dění v regionu i na národní úrovni. Jsem ráda, že řada firem působících ve svěřených regionech vnímá SP ČR jako partnera, který hájí jejich oprávněné zájmy.“

V Kraji Vysočina vznikl teritoriální pakt zaměstnanosti

V roce 2016 byla uzavřena dohoda o spolupráci v rámci Teritoriálního paktu zaměstnanosti Kraje Vysočina, jejímž hlavním cílem je vytvoření efektivní platformy spolupráce v oblasti zaměstnanosti a regionálního trhu práce. Signatáři dohody jsou Kraj Vysočina, Úřad práce ČR, Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina, Českomoravská konfederace odborových svazů, Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace Kraje Vysočina a samozřejmě nechybí ani náš Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Mezi hlavní oblasti spolupráce bude patřit kromě analytické a prognostické činnosti v oblasti zaměstnanosti či vývoje ekonomiky také např. problematika rozvoje lidských zdrojů, včetně školství, dalšího vzdělávání, rekvalifikací a celoživotního vzdělávání, dále kariérové poradenství, příprava koncepčních dokumentů v oblasti strategie zaměstnanosti, zefektivnění spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru a další. Signatáři budou rovněž usilovat o spolupráci s dalšími subjekty, které budou mít zájem aktivně se podílet na dosažení stanovených cílů a rovněž budou efektivně využívat možné dotační zdroje v programovacím období 2014–2020.

Sociální sítě ve službách HR

Kulatý stůl pořádaný Svazem průmyslu a dopravy ČR. Na tomto kulatém stolu byly zdůrazněny možnosti na poli sociálních sítí a především jak tyto možnosti využít v rámci personalistiky. S tématem hosty seznámili specialisté z personální agentury Grafton, kteří s těmito médii přichází do styku při každodenní praxi.  Na praktických příkladech ukázali tipy a triky, jak v dnešní moderní době využívat nástroje, které jsou blízké veřejnosti. Kulatý stůl se zaměřil také na nábor jak specialistů, tak i výrobních dělníků, ale i o sociálních sítích jako nástroji pro tvorbu firemní kultury a povědomí o firmě.

Marketingová esa a knihařství

Kraj Vysočina zná regionální vítěze soutěže Vodafone Firma roku 2016 a Česká spořitelna Živnostník roku 2016. V komisích obou soutěží zasedli zástupci regionálního zastoupení SP ČR. Vodafone Firmou roku 2016 se v Kraji Vysočina stala společnost MHA zabývající se službami v oblasti polygrafie, podporou marketingových aktivit a provozem nadstandartního hotelu. Mezi živnostníky zabodoval a titulem Česká spořitelna Živnostník roku 2016 Kraje Vysočina se pyšní pan Bedřich Hloch, který provozuje knihařské služby.

Vstoupit do neznámých vod a začít podnikat v oboru, který není přímo vaší partií. To jsou ve stručnosti začátky podnikání pana Bedřicha Hlocha, jehož firma začínala před mnoha lety se 2 zaměstnanci a cílem zachovat v Jihlavě knihařské řemeslo na vysoké úrovni. Od tohoto rozhodnutí již uplynulo mnoho let, v průběhu kterých se firma začala rozšiřovat a přizpůsobovat potřebám trhu. Důležitým rozhodnutí bylo například rozšíření výroby o sortiment pro filatelisty, spolupráce s Židovským muzeem v Praze na opravách a vazbě starých knih, či zavedení málo nákladového tisku včetně zpracování moderní grafiky. Díky investici do nové technologie na potisk desek, může firma například rychleji vyhovět studentům při vazbě absolventských prací, což jistě ocení řada místních studentů. Více…

David Vondrák
/
kategorie Svaz v regionech
zpět