Grantové programy kraje i výzvy z Národního programu Životní prostředí

To nejzajímavější pro podnikatele z dění v Kraji Vysočina v roce 2016 a v prvních měsících tohoto roku.

Kraj Vysočina vypsal první grantové programy pro letošní rok. Nechybí mezi nimi granty na podporu v oblasti informačních a komunikačních technologií, silniční infrastruktury, vodohospodářství či nakládání s odpady. Další granty budou následovat a chybět by mezi nimi neměl ani v loňském roce velmi poptávaný  grant na rozvoj podnikání, jehož vypsání se předpokládá v květnu.

Krajské zastupitelstvo schválilo první letošní grantové programy

Krajští zastupitelé na Vysočině schválili počátkem února 2017 prvních letošních jedenáct grantových programů Fondu Vysočiny, které mají žadatelům v regionu pomoci s rozvojovými aktivitami. „Částku téměř 37 miliónů korun rozdělíme v následujících měsících. V nich nás čeká také odsouhlasení dalších devíti grantů, které se ještě připravují, ale už byly avizovány,“ říká hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Nové grantové programy Fondu Vysočiny:

 • Informační a komunikační technologie 2017 (3 mil. Kč)
 • Cyklodoprava a cykloturistika 2017 (4 mil. Kč)
 • Infrastruktura ICT 2017 (3,2 mil. Kč)
 • Památkově chráněná území 2017 (1,6 mil. Kč)
 • Bezpečná silnice 2017 (2,4 mil. Kč)
 • Sportoviště 2017 (3 mil. Kč)
 • Sportujeme 2017 (2,5 mil. Kč)
 • Jednorázové akce 2017 (1,2 mil. Kč)
 • Čistá voda 2017 (9 mil. Kč)
 • Odpady 2017 (3 mil. Kč)
 • Naše škola 2017 (4 mil. Kč)

Největší zájem o grantovou podporu Fondu Vysočiny bývá pravidelně u titulu Jednorázové akce, Odpady a Čistá vody. V těchto případech bývá doručeno kolem stovky žádostí. Největší zájem mezi žadateli o grant však v posledních letech zaznamenal titul Rozvoj podnikatelů. V roce 2016 se o desetimilionovou dotaci přihlásilo 179 žadatelů, jejichž souhrnný požadavek převýšil částku 20 miliónů korun. Podle informací náměstka hejtmana Kraje Vysočina pro oblast grantové politiky a regionálního rozvoje Pavla Pacala bude tento program vyhlášen pravděpodobně v květnu. Více…

Manažerkou roku 2016 v oblasti sociálních služeb je Věra Bařinová

Ředitelka Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou Věra Bařinová si z rukou herečky Hany Maciuchové v úterý 15. listopadu na Novoměstské radnici v Praze převzala ocenění Manažer roku 2016. Do soutěže ji nominovala Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, která slavnostní den pro oceněné pracovníky sociálních služeb společně s Diakonií ČCE pořádá. Organizace ocenily pracovnice v terénních, pobytových a ambulantních službách, i sociální pracovnice, udělili Cenu veřejnosti a ocenili Manažera roku 2016.

Seminář k aktuálně otevřeným výzvám z Národního programu Životní prostředí

Kraj Vysočina pořádal ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR seminář k aktuálně otevřeným výzvám z Národního programu Životní prostředí. Akci poskytl záštitu náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro regionální rozvoj a územní plánování Pavel Pacal, který k akci dodává: „Vedle programů vyhlašovaných z fondů EU vnímám dotační zdroje poskytované z národní úrovně jako další důležitý prvek pro financování projektů realizovaných v Kraji Vysočina. Proto jsme připravili seminář, který si klade za cíl zlepšit informovanost o dotačních titulech v oblasti životního prostředí a dát také možnost subjektům z Kraje Vysočina konzultovat projektové záměry přímo se zástupci vyhlašovatele výzev.“

David Vondrák
/
kategorie Svaz v regionech
zpět