Akce v Kraji Vysočina

V průběhu nadcházejících měsíců proběhne v Kraji Vysočina řada akcí zajímavých nejen pro podnikatele.

Pro období příštích dvou měsíců připravuje regionální zastoupení SP ČR řadu diskusních fór určených zejména pro členské firmy Svazu, ale i pro další zájemce z řad zaměstnavatelů či sociálních partnerů. Mezi témata příštích diskusí budou patřit novinky v pracovněprávní legislativě a problematika ochrany dat. Zajímavé akce pro podnikatele však v průběhu března a dubna připravují i další subjekty.

Novinky v oblasti ochrany osobních údajů

Na tomto diskusním fóru se účastníci dozvědí a s odborníky ze Svazu průmyslu a dopravy ČR, IBM Česká a Slovenská republika a Úřadu na ochranu osobních údajů (tbc) budou mít možnost diskutovat praktické dopady nové evropské regulace v oblasti ochrany osobních údajů do prostředí v českých firmách. Diskusní fóra si kladou za cíl umožnit oboustrannou výměnu informací, která bude mj. sloužit pro další spolupráci Svazu s vládou a přípravu pozice Svazu ke vznikající velké novele zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.  

Pořádá: Svaz průmyslu a dopravy ČR
Termín: 1. 3. 2017 v 10:00
Kde: F POINT z.s., Masarykovo nám. 34, Jihlava

Novinky v pracovněprávní legislativě

Cílem diskuzního fóra je seznámit účastníky s novinkami v pracovněprávní legislativě a diskutovat jejich dopady na podnikovou praxi. Na programu bude novela zákoníku práce, která je v legislativním procesu a dle úmyslu předkladatele by měla odstranit hlavní problémy, se kterými se potýká praxe.

V druhé části budou představeny základní novinky, které by měla kromě jiného obsahovat projednávaná novela zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách a připravované novelizace zákona o zaměstnanosti.

Pořádá: Svaz průmyslu a dopravy ČR
Termín:23. 3. 2017 v 10:30
Kde: F POINT z.s., Masarykovo nám. 34, Jihlava 

Vzdělávací seminář - Udržitelný rozvoj v praxi malých firem 

Bezplatný pilotní seminář je určen pro majitele, provozovatele i vedoucí pracovníky podniků služeb cestovního ruchu, kteří mají na starosti kvalitu služeb, řídí další zaměstnance a potřebují jim předat dobré znalosti a zkušenosti, případně pro zaměstnance s potenciálem pro vedoucí funkce. 

Pořádá: Kraj Vysočina
Termín: 28. 3. 2017
Místo: Krajský úřad Kraje Vysočina 

Konference Počítač ve škole 2017

Nadnárodní a celostátní konference učitelů ZŠ a SŠ o uplatnění IT ve výuce. Účastní se také firmy odpovídajícího zaměření nabízející IT služby pro výuku. Lze hradit jako DVPP ze šablon pro SŠ.

Pořádá: Kraj Vysočina
Termín: 11. 4. 2017
Místo: Krajský úřad Kraje Vysočina

David Vondrák
/
kategorie Svaz v regionech
zpět