Živá knihovna povolání a další aktivity Regionálního zastoupení v Libereckém kraji

Shrnutí aktivit regionálního zastoupení SP ČR pro Liberecký kraj za poslední čtvrtletí roku 2016 a za první dva měsíce letošního roku.

Aktivity Regionálního zastoupení v Libereckém kraji měly jednoho společného jmenovatele a tím je průběžné řešení společných problémů, jež trápí firemní členskou základnu SP ČR. Protože nám není lhostejná kritická situace na trhu práce, zejména v oblasti absolventů technických škol, která ohrožuje nejen další rozvoj průmyslu, ale i současnou výrobu a existenci některých firem, podporujeme v regionu technické vzdělávání konkrétními aktivitami našeho krajského zastoupení.

Generální ředitelka SP ČR navštívila firmy v Libereckém kraji

Tradiční sklářská legenda i významný dodavatel světových automobilek - takový byl program generální ředitelky Svazu průmyslu a dopravy ČR Dagmar Kuchtové při jejím loňském výjezdu do členských firem v Libereckém kraji.  Více ...

Soutěž na návrh trofeje pro ocenění SP ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR vypsal soutěž o návrh trofeje ocenění SP ČR za přínos průmyslu v kategoriích „Galerie osobností průmyslu“ a „Ocenění za přínos pro rozvoj průmyslu a regionů“, které uděluje v rámci svého každoročního podzimního Sněmu v Brně. Hodnotitelská komise SP ČR vyhodnotila zaslané návrhy a shodla se téměř jednomyslně na obou vítězích. Vítězný návrh „Galerie osobností průmyslu“ zaslala studentka Kamila Ďuračová z VOŠS Nový Bor. Vítězný návrh "Ocenění za přínos pro rozvoj průmyslu a regionů " zaslal student SŠUP Ústí nad Orlicí Jan Fikejz. Trofeje si nakonec ze slavnostního ceremoniálu v Brně odnesli Zbyněk Frolík, majitel celosvětově úspěšné společnosti LINET a druhém případě generální ředitel a předseda představenstva společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s., Lubomír Stoklásek.

Živá knihovna povolání poprvé v Liberci

Přes 550 žáků devátých tříd základních škol Libereckého kraje mělo možnost si popovídat s představiteli reálných, převážně technických profesí na akci s názvem Živá knihovna povolání. Děti kromě úvodní informace o povolání měly možnost se přímo zástupců konkrétních profesí na cokoli zeptat. Každá firma si pro ně připravila velmi zdařilé představení profese s praktickými ukázkami.

Akci uspořádalo regionální zastoupení SP ČR v Liberci spolu s IQlandií a významnými zaměstnavateli v Libereckém kraji. Cílem bylo rozšířit dětem informace o vybraných povoláních a pomoci jim s výběrem studia po ukončení základní školy.

Sklářské svítání 2016

Snad ještě nikdy se naše sklářské odvětví nepotýkalo s takovou nejistotou a nepředvídatelností vývoje na zahraničních trzích jako v posledních letech. Stále silněji navíc tlačí zvyšující se konkurence výrobců zemí třetího světa, zejména z Dálného východu. Pro české sklárny, které jsou z velké většiny závislé na exportu, to znamená jediné – musí hledat stále nové trhy, posilovat marketing a důsledně se orientovat na produkci finálních výrobků s vysokou přidanou hodnotou. Přesto, nebo i právě proto, jsou celkové vyhlídky českého skla více než dobré. Na tom se shodli zástupci předních firem z oboru na již tradičním diskusním fóru konaném v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Více..

Živá knihovna povolání tentokrát zamířila mezi žáky českolipských škol

Firmy z Českolipska, Jablonecka i Liberecka představily žákům základních škol nevšední formou 13 různých profesí a zástupci Úřadu práce ČR poradili s volbou budoucího povolání a výběrem střední školy. Více..

Sklářství má v Libereckém kraji zelenou

V Liberci se sešli signatáři Regionální sektorové dohody pro Liberecký kraj pro sklářský průmysl. Hlavními tématy byl současný vývoj ve sklářství, včetně porovnání vývozu jednotlivých komodit skla a porovnání mezd ve sklářství s ostatními obory. Hovořilo se nejen o plněních klíčových aktivit škol, zaměstnavatelů i ostatních aktérů RSD, ale i o zájmu dětí o sklářské školy nebo o akcích na podporu sklářství. Účastníci jednání se shodli jsme na tom, že potřebují motivované mladé lidi, ideálně s technickým vzděláním. O nezaměstnanosti, rekvalifikacích a dalších projektech informovali zástupci Úřadu práce.  

Pracovníci Krajského úřadu Libereckého kraje představili v této souvislosti připravovaný projekt Center odborného vzdělávání, v rámci kterého je připraveno přes 60 mil. Kč na modernizaci výuky sklářských a uměleckých oborů v Kamenickém Šenově, či možnostech čerpání prostředků z EU prostřednictvím RIS3. Rovněž Regionální zastoupení SP ČR v Libereckém kraji informovalo o svých aktivitách – Svaz průmyslu a dopravy ČR uspořádal letos již pátý ročník akce s názvem „Sklářské svítání“ nebo propaguje povolání potřebných i ve sklárnách v rámci série akcí „Živá knihovna povolání“.

Liberecké firmy otevřely své brány rodičům s dětmi

SP ČR uspořádal ve spolupráci s významnými firmami Denso Manufacturing Czech, Fehrer Bohemia, Magna Exteriors a Trumpf společnou exkurzi do závodů. Více ...

SP ČR jednal v Liberci s hejtmanem a primátorem o dopravní obslužnosti

Jednalo se hlavně o výstavbě nové přístupové cesty do průmyslové zóny JIH. Firmy se potýkají v liberecké průmyslové zóně JIH se složitou dopravní obslužností, a proto Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) inicioval jednání s hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou, primátorem Statutárního města Liberec Tiborem Batthyánym, zástupci Czechinvestu, dotčených odborů Krajského úřadu a města Liberce, Ředitelství silnic a dálnic, projektových kanceláří a v neposlední řadě i zástupců firem, které se konalo v Liberci v pondělí 16. ledna 2017. 

Díky existenci pouze jedné přístupové cesty do průmyslové zóny často doprava kolabuje a je zde zvýšené nebezpečí pro pěší účastníky silničního provozu, což bohužel dokládají již vzniklé úrazy zaměstnanců cestou do a ze zaměstnání. Byla dohodnuta konkrétní opatření ze strany jednotlivých účastníků setkání, jejichž cílem je v co nejkratším možném časovém období vybudovat druhou přístupovou cestu. 

SP ČR navrhl organizování pravidelných koordinačních schůzek se zástupci jednotlivých organizací, s čímž všichni účastníci jednání souhlasili. Na dalším setkání v červnu se obeznámí s vývojem situace a aktuálním stavem úkolů z lednové schůzky. Hlavním úkolem pro Statutární město Liberec je co nejrychlejší schválení změny územního plánu. Krajský úřad projedná v orgánech kraje záměr aktualizace PD ve stupni DUR. Agentura CzechInvest prověří, kolika společností se týkal příslib alternativního (druhého) sjezdu, který měl být zbudován dle závazku agentury k podpoře investorů, která se zavázala, že pomůže najít finanční prostředky, tak aby tento příslib mohl být naplněn. Více ...

Další setkání SP ČR s hejtmanem a významnými zaměstnavateli Libereckého kraje

Regionální zastoupení Liberec zorganizovalo již druhé setkání významných firem s hejtmanem Libereckého kraje panem Půtou, s náměstkem hejtmana pro řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti panem Tulpou, náměstkem pro školství, sociální věci a kulturu města Liberce panem Langrem, řediteli středních škol a dalšími. Více ...

Návštěvy studentů ve firmách v Libereckém kraji

Ve spolupráci s Czechinvestem naše regionální zastoupení pravidelně organizuje exkurze pro žáky středních škol s cílem provázat jejich teoretické znalosti s reálnou praxí. Jednou z posledních exkurzí byla návštěva firmy Sauer Žandov. Více ... 

Legislativa a právo srozumitelné pro každého

Pro členské firmy Svazu průmyslu a dopravy ČR uspořádalo naše regionální zastoupení sérii diskusních fór na témata „Trestní odpovědnost právnických osob,“  „Nové veřejné zakázky“, „Novinky v pracovně právní legislativě“. Nově se můžete těšit například na diskusní fórum na téma „Novinky v oblasti ochrany osobních údajů“.

SP ČR uspořádal ve věznici Rýnovice WORKSHOP O ZAMĚSTNÁVÁNÍ VĚZŇŮ

Akce se zúčastnilo téměř pět desítek osob, z toho 22 zástupců firem. Cílem bylo předat potenciálním zaměstnavatelům co nejvíce informací o výhodách zaměstnávání osob ve výkonu trestu nebo o možnostech získávání dotací na propuštěné vězně. Organizátoři doufají, že se jim na jejich základě podaří zvýšit zájem zaměstnavatelů o zaměstnávání vězňů. Zástupci věznice informovali o tom, že odsouzení si zařazením do pracovního procesu udržují pracovní návyky nebo je nově získávají, což je důležité pro jejich uplatnění na trhu práce po výstupu z výkonu trestu. Ti, kteří v době pobytu ve věznici pracují, mají dle zkušeností věznice větší šanci při získání práce po ukončení výkonu trestu a snáze se začleňují do společnosti. 

V Rýnovicích nyní trest odnětí svobody vykonává 531 odsouzených, zaměstnáno z nich v loňském roce bylo 66 procent, nyní je to 74 procent; pro 120 vězňů vedení věznice hledá pracovní uplatnění. Věznice zajišťuje výuku v tříletém oboru obráběč kovů, nabízí proto firmám také kvalifikované pracovníky. Výuční list v Rýnovicích získalo již 913 vězňů. Věznice podle požadavků firem může zajistit pracovníky na víkendy, zajistí práci přesčas či úpravu pracovní doby na míru. V případě pracovní neschopnosti je odsouzený nahrazen jiným vězněm, firmám odpadají náklady na vyplácení nemocenských dávek.

David Vondrák
/
kategorie Svaz v regionech
zpět