Akce v Libereckém kraji

V průběhu nadcházejících měsíců proběhne v Libereckém kraji řada akcí zajímavých nejen pro podnikatele.

Regionální zastoupení SP ČR bude pokračovat v sérii diskusních fór na odborná, pro zaměstnavatele stěžejní témata. Těšit se tak můžete například na diskusní fórum k insolvenčnímu zákonu, k problematice zaměstnávání cizinců, k edukaci školních poradců nebo k problematice registru smluv. Připravujeme další Živé knihovny povolání, exkurze, workshopy apod.

  • Workshop pro výchovné a kariérní poradce (Liberec)
  • Ochrana osobních údajů
  • Workshop pro výchovné a kariérní poradce (Česká Lípa)
  • Kulatý stůl k Regionální sektorové dohodě
  • Insolvenční zákon
  • Zaměstnávání cizinců
  • Registr smluv
  • Podnikatelská mise s ministrem zahraničí Zaorálkem do Kanady
  • Podnikatelská mise na Kubu s ministrem zemědělství Jurečkou

Workshop pro výchovné a kariérní poradce

Hlavním cílem je poukázat na nedostatek kvalifikované pracovní síly a podpořit studium technických oborů. Součástí workshopu je prohlídka výrobního provozu hostitelské firmy Magna Exteriors.

Pořádá: Svaz průmyslu a dopravy České republiky a Czechinvest
Termín: 27. února, 10:00 – 13:00
Místo: Magna Exteriors s.r.o., Liberec

Ochrana osobních údajů

Na tomto diskusním fóru se účastníci dozvědí a s odborníky ze Svazu průmyslu a dopravy ČR, IBM Česká a Slovenská republika a Úřadu na ochranu osobních údajů (tbc) budou mít možnost diskutovat, praktické dopady nové evropské regulace v oblasti ochrany osobních údajů do prostředí v českých firmách. Diskusní fóra si kladou za cíl umožnit oboustrannou výměnu informací, která bude mimo jiné sloužit pro další spolupráci Svazu s vládou a přípravu pozice Svazu ke vznikající velké novele zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Vystoupí Tereza Šamanová, manažerka pro digitální ekonomiku SP ČR, Daniel Joksch, specialista na datovou architekturu, IBM Česká a Slovenská republika a Miroslava Matoušová, vrchní rada pro vládní agendy, Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pořádá: Svaz průmyslu a dopravy České republiky
Termín: 15. března, 9:30 – 14:00
Místo: Hotel Liberec v Liberci

Workshop pro výchovné a kariérní poradce

Hlavním cílem je poukázat na nedostatek kvalifikované pracovní síly a podpořit studium technických oborů. Součástí workshopu je prohlídka výrobního provozu hostitelské firmy Festool.

Pořádá: Svaz průmyslu a dopravy České republiky a Czechinvest
Termín: 9. března, 10:00 – 13:00
Místo: Festool, s.r.o., Česká Lípa

Kulatý stůl k Regionální sektorové dohodě

V Liberci se sejdou signatáři Regionální sektorové dohody pro Liberecký kraj pro sklářský průmysl. Hlavními tématy bude vývoj ve sklářství, plnění klíčových aktivit a výhled na další měsíce.

Pořádá: Svaz průmyslu a dopravy České republiky
Termín: 17. května, 9:30 – 14:00
Místo: Hotel Liberec v Liberci

Insolvenční zákon

Diskusní fórum k  insolvenčnímu zákonu a k novinkám v této problematice platným pro rok 2017. Diskusní fórum je určeno všem zájemcům o téma insolvencí.

Pořádá: Svaz průmyslu a dopravy České republiky
Termín: bude upřesněno
Místo: Hotel Liberec v Liberci

Zaměstnávání cizinců

Diskusní fórum k řešení zaměstnávání cizinců v ČR. Budete informování o novelách zákonných norem upravujících zaměstnávání cizinců. Fórum je určeno pro zaměstnavatele, kteří agendu zaměstnávání cizinců řeší nebo se ji chystají rozvíjet. Vítána je účast firem, které již mají se zaměstnáváním cizinců zkušenosti a jsou ochotni se o své poznatky a postřehy podělit. Určeno zejména pro vedoucí pracovníky řízení lidských zdrojů.

Pořádá: Svaz průmyslu a dopravy České republiky
Termín: bude upřesněno
Místo: Hotel Liberec v Liberci

Registr smluv

Od 1. 6. 2016 je účinný zákon č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zákonem byl tak zřízen registr smluv vedený Ministerstvem vnitra, ve kterém musí být povinně zveřejněny smlouvy, u kterých tak stanoví zákon.

Pořádá: Svaz průmyslu a dopravy České republiky
Termín: bude upřesněno
Místo: Hotel Liberec v Liberci

David Vondrák
/
kategorie Svaz v regionech
zpět