Podpora technického školství jako klíč k řešení problémů trhu práce

Shrnutí aktivit regionálního zastoupení SP ČR pro Plzeňský kraj za poslední čtvrtletí roku 2016 a za první dva měsíce letošního roku.

Aktivity regionálního zastoupení pro Plzeňský kraj jsou úzce spjaty s problematikou na trhu práce a v současné době jsou proto naše činnosti nejvíce směřovány k podpoře technického školství jako klíčového bodu v řešení současných problémů i předpokládané budoucnosti. Další významnou aktivitou zastoupení SP ČR v regionu jsou odborné akce ve formě kulatých stolů a diskusních fór, například nad novinkami z oblasti legislativy.

Aktivity regionálního zastoupení pro Plzeňský kraj jsou úzce spjaty s problematikou na trhu práce a v současné době jsou činnosti nejvíce směřovány k podpoře technického školství jako klíčového bodu v řešení současných i budoucích následků. Kritická situace na trhu práce ohrožuje budoucí rozvoj průmyslu. Největší pozornost je zaměřena na plastikářský průmysl, protože i přesto, že toto odvětví vykazuje dlouhodobý růst, zaměstnavatelé v Plzeňském kraji si stěžují na nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Proto je problém rozvoje lidských zdrojů v této oblasti vnímán akutněji než v jiných odvětvích. Aby byl tento problém účinně řešen, byla zpracována analýza a nabídnut nástroj rozvoje lidských zdrojů v podobě Regionální sektorové dohody pro Plzeňský kraj. 

Další naší velmi významnou podporou jsou akce ve formě kulatých stolů a diskusních fór, kde mimo jiné mohou firmy získat informace o novinkách z oblasti legislativy. 

Neméně významnou částí naší činnosti je pomoc firmám s řešením jejich konkrétních problémů. Průběžně vyhodnocujeme analýzy ohledně potřeb podniků a výsledky těchto analýz předáváme dalším institucím jako podklad a pomocný materiál, který slouží k definování opatření vedoucích ke zlepšení situace na trhu práce.

Technická olympiáda Plzeňského kraje

V únoru 2016 se ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni konala za účelem podpory technického vzdělávání Technická olympiáda Plzeňského kraje. Tato soutěž byla určena žákům a žákyním středních škol v Plzeňském kraji, kteří na této akci předvedli své novátorské technické vychytávky na předem daná témata. K vidění tak byla například laserová harfa, quadroletadlo nebo průzkumné vozidlo.

Ručičky kraje

V červnu 2016 se již třetím rokem na nádvoří Krajského úřadu Plzeňského kraje konala akce Ručičky kraje, na které studenti středních škol v Plzeňském kraji prezentovali svůj um v oblasti technických oborů. Představena byla náplň učebních oborů, které jsou nabízeny žákům středních a základních škol. Žáci si tak mohli vyzkoušet technický obor, který je zajímá. Cílem prezentace bylo seznámit děti s technickými obory a přilákat do škol, které je vyučují, více uchazečů o studium. 

Akce se zúčastnilo 17 středních škol a svůj stánek na nádvoří měla také Západočeská univerzita v Plzni. Díky aktivní spolupráci SPČR s firmami Plzeňského kraje se na tomto ročníku na nádvoří Krajského úřadu poprvé prezentovaly i firmy nabízející uplatnění absolventům technických a přírodovědných oborů (Aerotech Czech s.r.o., Gerresheimer Horšovský Týn spol. s r.o., RSF Elektronik spol. s r.o., ŠKODA TRANSPORTATION a.s., ŠKODA ELECTRIC a.s., Doosan Škoda Power, s.r.o. a HELAGO-CZ s. r. o.).

Akce byla pořádána ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR, nejsilnějším zaměstnavatelským svazem sdružujícím klíčové odvětvové svazy a významné firmy v České republice. Úvodního slova se ujal za Svaz průmyslu a dopravy České republiky člen představenstva Ing. Petr Jonák.

Na prezentace škol a firem se se zájmem přišlo podívat přibližně 800 žáků základních škol z celého Plzeňského kraje a akce přilákala i veřejnost.    

Akademie řemesel, soutěž I ŘADA DALŠÍCH AKCÍ

Říjen loňského roku přinesl celkem dvě významné akce, na jejichž uskutečnění se podílelo regionální zastoupení pro Plzeňský kraj.

První z nich byla Akademie řemesel pořádaná v Rokycanech na Plzeňsku. Díky této akci se setkali střední školy, zaměstnavatelé a také základní školy. Cílem bylo ukázat žákům devátých tříd obory vhodné ke studiu na středoškolské úrovni. Celkově bylo prezentováno 77 oborů a také regionální zastoupení Svazu průmyslu a dopravy ČR mělo na akci prezentační stánek.

Druhou akcí byla soutěž Technika má zlaté dno. Zde se manažer regionálního zastoupení Michal lehký účastnil jako člen poroty. Soutěž spočívala v konstrukci automatické pily s několika funkcemi a to s použitím stavebnice Merkur a stavebnice pro elektronické obvody. Celkem se zúčastnilo 16 týmů čítajících 4 členy.

V listopadu 2016 byl uspořádán Diskusní klub Plzeňského kraje, na jehož pořádání spolupracovali Svaz průmyslu a dopravy České republiky s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou a JCI West Bohemia, z.s. Akce byla zaměřena na problematiku trhu práce, který se potýká s velkým nedostatkem pracovníků. Firmám chybí tisíce kvalifikovaných i méně kvalifikovaných lidí. Otázkou bylo, zda je jedním z řešení tohoto problému imigrace, urychlení pracovních povolení pro občany z Ukrajiny? Jak se na celou problematiku imigrace dívají odborníci na krajské i národní úrovni? Zaplní cizinci „dovážení“ státem díru na trhu práce a jaké problémy s tím spjaté firmy vidí? Jaká řešení potřebuje trh práce do budoucna? Akce probíhala formou moderované debaty se vstupy odborných řečníků: pana Ondřeje Brychty z odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, paní Mgr. Renaty Zbrankové zastupující Svaz průmyslu a dopravy ČR, paní Ing. Magdaleny Čadové, ředitelky odboru zaměstnanosti úřadu práce ČR a zástupce firem, ředitele správy společnosti KS-Europe s.r.o., pana Ing. Jana Dvořáka.

Ve stejném měsíci byl uskutečněn krok vedoucí ke spolupráci několika institucí na pořádání společných akcí. Tímto krokem bylo podepsání dohody mezi institucemi OIP Plzeňský a Karlovarský kraj a ČMKOS a SPČR a obchodním názvem pro ně je Poradní sbor inspektorátu práce. Tyto akce slouží k předávání informací o aktuálním dění v oblastech působení OIP. Velmi pozitivním faktem týkajícím této dohody je, že o akce je ze strany firem velký zájem. Poprvé se toto setkání uskutečnilo již v prosinci 2016. 

Počátek roku 2017 ve znamení novinek v pracovněprávní legislativě

V polovině února 2017 se v Plzni konal seminář projektu NORD na téma Novinky v pracovněprávní legislativě, který moderovala paní JUDr. Jitka Hlaváčková, zástupkyně ředitelky sekce zaměstnavatelské pro trh práce a legislativu, držitelka ocenění Podnikový právník v kategorii pracovní právo.

Cílem diskusního fóra bylo seznámit účastníky s novinkami v pracovněprávní legislativě a diskutovat jejich dopady na podnikovou praxi. Na programu byla novela zákoníku práce, která je v legislativním procesu a dle úmyslu předkladatele by měla odstranit hlavní problémy, se kterými se potýká praxe.

V druhé části byly představeny základní novinky, které by měla kromě jiného obsahovat projednávaná novela zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách a připravované novelizace zákona o zaměstnanosti.

Tohoto semináře se účastnilo 15 zástupců firem v Plzeňském kraji. Na základě hodnotících dotazníků i na základě osobních rozhovorů s účastníky, proběhl seminář velmi úspěšně.

David Vondrák
/
kategorie Svaz v regionech
zpět