Připravenost firem na nové nařízení EU

Shrnutí aktivit regionálního zastoupení SP ČR pro Prahu a pro Středočeský kraj za poslední období.

Jaké novinky se připravují v pracovněprávní legislativě a jaké důsledky mohou tyto úpravy představovat pro zaměstnavatele? Co vše přinesly změny ve veřejných zakázkách? Jsou zaměstnavatelé dostatečně připraveni na nové evropské nařízení pro ochranu osobních dat? Víte, jaký dopad na firmy může toto nařízení mít? Odpovědi na tyto otázky, naše postřehy ze setkání obcí s radou Středočeského kraje a další nové informace.

Svaz průmyslu a dopravy ČR se prostřednictvím svého regionálním zastoupení pro Prahu a Středočeský kraj se zúčastnil „1. setkání starostů Středočeského kraje a vedení Středočeského kraje“. Radní zde představili své vize a plány na toto funkční období. Nejvíce pozitivní ohlas na své vystoupení sklidil pan Skopeček, radní pro oblast vzdělávání a sportu. Regionální zastoupení se těší na aktualizaci Programu rozvoje kraje a přizpůsobení konceptu Smart City středočeské realitě, které sliboval pan Věslav, radní pro oblast hospodářského a regionálního rozvoje včetně evropských fondů a rozvoje venkova. Neméně zajímavým tématem, které představil pan Petrtýl, radní pro oblast dopravy, je podpora dalšího rozvoje integrace, krajský úřad dělá kroky ke splnění cíle „Na 1 jízdenku po celém Středočeském kraji“.

Legislativa a právo srozumitelné pro každého

Regionální zastoupení Svazu průmyslu a dopravy pro Prahu a Středočeský kraj v prvním kvartálu roku 2017 uspořádalo pro členské firmy několik diskusních fór zaměřených na novinky plánované v legislativě. Prvním byly „Novinky v pracovněprávní legislativě“. Jitka Hlaváčková, specialistka Svazu, seznámila firmy s připravovanými změnami, které budou platné od třetího čtvrtletí letošního roku. S platným legislativním zněním seznámíme členské firmy na podzimním diskusním fóru.   Druhé diskusní fórum bylo věnováno tématu „Nové veřejné zakázky“. Účastníci byli informováni o novinkách v dané tématice, např. co nově musí splnit zadavatel a účastník výběrového řízení.

Největší zájem byl o téma „Ochrana osobních údajů“. Nové nařízení EU sice nabývá planosti až v červnu roku 2018, ale firmy se na něj musejí připravit s předstihem. Toto téma odborníci označují za největší změnu v práci s osobními údaji za posledních dvacet let, i když se očekával zvýšený zájem, výsledná reakce firem byla velice pozitivní. Probírala se především připravenost firem pro aplikaci daného nařízení ve svých provozech. Zdali jsou si společnosti vědomy všech povinností, jako je podstatné zvýšení administrativní a finanční zátěže spojených se zpracováním dat. Na tyto problémy hledali odpovědi experti nejen ze Svazu průmyslu a dopravy. Bližší informace k tématům uvedených diskusních fór a k jejich plánovaným pokračováním naleznete v Kalendáři akcí na stránkách www.spcr.cz.

Pokud máte i Vy pro regionální zastoupení své náměty a doporučení, jak zlepšit podmínky pro podnikání členských firem Svazu průmyslu a dopravy ČR v Praze i ve Středočeském kraji, neváhejte nás kontaktovat.

Problematika bezbariérových vozidel

V minulém díle se regionální zastoupení zmínilo o problematice bezbariérových vozidel řešenou s nejvýznamnějším zaměstnavatelem regionu, mladoboleslavskou společností Škoda Auto a.s., která se mu intenzivně věnovala. Sériová výroba bezbariérových vozidel pouze pro český trh není reálná, přesto se Škoda Auto a.s. danou tématikou dále zabývá a snaží se nalézt smluvní servisy, které by byly schopné bezbariérová auta zakoupená ve Francii nebo Německu nejen opravovat, ale provádět i jejich běžnou údržbu. Občanské sdružení Život bez bariér v březnu navštíví Autosalon v Ženevě, kde se bude snažit s vystavujícími domluvit sériovou výrobu bezbariérových vozidel pro evropský trh. Problematika bezbariérových vozidel bude 23.3.2017 prezentována na Vládním výboru pro zdravotně postižené, kde bude přítomné i regionální zastoupení Svazu průmyslu a dopravy.

Jak pokračuje práce s úřady práce?

V Praze regionální zastoupení s Úřadem práce navázalo spolupráci na projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Predikce trhu – Kompas. Projekt je zaměřený na predikci a modelování trhu práce, včetně regionální dimenze a jeho realizace probíhá od 1.1.2017 do 31.12.2020.

Se středočeským Úřadem práce v Příbrami se regionální zastoupení těší na navázání spolupráce u diskusního fóra zaměřeného na zaměstnávání vězňů. Úřad práce Příbram podobnou akci již realizoval, a proto je pro naše regionální zastoupení cenným zdrojem informací.

David Vondrák
/
kategorie Svaz v regionech
zpět