Krajská tripartita i aktivity regionální sektorové dohody

Některé vybrané aktivity regionálního zastoupení Pardubického kraje v posledních měsících.

Regionální zastoupení SP ČR pravidelně připravuje pro signatáře Regionální sektorové dohody v kraji setkání u kulatého stolu, tentokrát bylo tématem polytechnické vzdělávání, trh práce a plány signatářů pro rok 2017 v této oblasti. Důležitou událostí bylo pro Pardubický kraj konání krajské Tripartity.

Projekt NORD: Kulatý stůl k Regionální sektorové dohodě pro Pardubický kraj

Regionální zastoupení SP ČR připravilo v měsíci březnu setkání u kulatého stolu, kterého se zúčastnili signatáři Regionální sektorové dohody pro Pardubický kraj v oblasti chemie, aby diskutovali aktuální témata týkající polytechnického vzdělávání či trhu práce v kraji.   Mezi účastníky setkání byli zástupci firem, středních škol, úřadu práce, krajského úřadu, hospodářské komory i odborů. Program jednání zahrnoval body jako: systémová podpora regionálního školství, Teritoriální pakt zaměstnanosti Pardubického kraje, realizované a plánované akce signatářů RSD a další.

Účastníci se shodli na uspořádání dalšího setkání za účelem sdílení dobré praxe v oblasti podpory polytechnického a odborného vzdělávání. Setkání možno pojmout jako setkání aktérů z vícero krajů.

Účastníci se shodli pokračování diskuse k potřebnosti, efektivnosti a zájmu o uspořádání akce, na kterých se zaměstnavatelé (a jejich partnerské odborné školy) prezentují před širokou veřejností) rodiče, žáci, studenti, kariérní poradci, zájemci o rekvalifikaci atd.), které se pořádají v Olomouckém kraji. Předpokládá se setkání klíčových aktérů.

Informace k plánovaným akcím v Olomouckém, Zlínském a Pardubickém kraji naleznete v kalendáři akcí.

S náměty či připomínkami nás neváhejte kontaktovat: Regionální zastoupení pro Olomoucký, Zlínský a Pardubický kraj. (Richard Koubek,regionální manažer. M: 733 643 511; E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Jednání krajské tripartity Pardubického kraje

V sále Rady Pardubického kraje se 27.2.2017 za účasti zástupců kraje, zaměstnavatelů a odborů uskutečnilo tradiční jednání krajské tripartity. Mezi témata patřila především problematika nezaměstnanosti v regionu, ale také aktuální záležitosti spojené s explozí v Poličce či záležitosti středního školství v regionu.

„Nezaměstnanost v našem regionu je dlouhodobě pod republikovým průměrem. Jediným regionem, ve kterém je nezaměstnanost vyšší, je Svitavsko s poměrem 5,6 procenta s nejvyššími hodnotami v oblasti Moravské Třebové,“ informoval ředitel pardubické pobočky úřadu práce Petr Klimpl, který také zmínil snahu přivádět pracovníky ze zahraničí. Celkově jich bylo koncem roku 2016 v Pardubickém kraji evidováno přes 14 tisíc s tím, že vyjma zemí EU hrají prim pracovníci z Ukrajiny. Hejtman Netolický navíc připomněl, že nelze očekávat přísun pracovníků ze Slovenska, a to kvůli tomu, že minimální mzda na Slovensku je vyšší než v České republice.

V oblasti dopravy se přítomní seznámili s aktuálním stavem připravenosti stavby dálnice D35 v prvních dvou etapách Opatovice – Časy – Ostrov. Diskutovalo se také o plánovaném navýšení platů řidičů autobusů nebo o avizovaném leteckém spojení Pardubic a londýnského letiště Stansted.

Zástupci odboru školství společně s radním Bohumilem Bernáškem prezentovali demografický vývoj na různých typech škol v Pardubickém kraji. „Je patrný nárůst počtu dětí v mateřských školách. Zatímco v roce 2007 jsme evidovali přes 15,5 tisíce dětí, tak v letošním školním roce je to tři tisíce více. Proti tomu došlo ve stejném období k poklesu žáků na středních školách o šest tisíc z 27 tisíc na 21 tisíc. Výhled roku 2026 nám ukazuje postupný nárůst až na téměř 26,5 tisíce žáků,“ uvedl vedoucí odboru školství Martin Kiss. Bohumil Bernášek připomněl, že se v 1. kole přijímacího řízení na obory s maturitní zkouškou konají jednotné přijímací zkoušky. „Ty se nově konají také na školách různých zřizovatelů, do všech forem studia, do gymnaziálního vzdělávání se sportovní přípravou a do nadstavbového studia,“ upřesnil radní Bernášek. Od příštího roku se v kraji navíc otevřou čtyři nové obory vzdělávání. Patří mezi ně výrobce potravin v Hlinsku, kde se budou zaměřovat na výrobu a zpracování mléka, což odpovídá potřebě zaměstnavatelů z mlékárenského průmyslu, a to nejen Mlékárny Hlinsko. Dalšími obory jsou autolakýrník v Ústí nad Orlicí, klempíř v Žamberku a operátor skladování v Holicích. Více...

Diskusní setkání k tématu TTIP, CETA a obchodní politika EU

V pátek 24. března se v prostorách Krajského úřadu Pardubického kraje uskutečnilo Diskusní setkání organizované Asociací pro mezinárodní otázky (AMO) ve spolupráci s EurActiv.cz

a Eurocentrem Pardubice za podpory Evropského parlamentu s účastí poslance Evropského parlamentu Jana Zahradila k tématu TTIP, CETA a obchodní politiky EU.

Otázky, na které by se diskuse zaměřila, byly například tyto: Jaké zájmy má ČR při utváření společné obchodní politiky EU? Existují exportní destinace, na které se EU dosud neorientuje, a na které by naši exportéři mohli mít zájem? Jaké otázky v dohodách jako je CETA, TTIP, dohoda s Japonskem či dalšími státy jsou pro naše exportéry nejpalčivější? Je to zjednodušení administrativní zátěže v podobě vícenásobných certifikací produktů pro danou destinaci, problematika vysílání pracovníků či další otázky? Existují důležité defenzivní zájmy, které by byly specifické pro ČR? Lze zlepšit dialog českých exportérů v Pardubickém kraji s MPO ve věci obchodní politiky?

Novinky v pracovněprávní legislativě

V měsíci květnu si regionální zastoupení SP ČR připravilo pro zástupce firem i institucí další diskusní fórum, tentokrát k tématu „Novinky v pracovně právní legislativě“.  Cílem diskusního fóra bylo seznámit účastníky s novinkami v pracovněprávní legislativě a diskutovat jejich dopady na podnikovou praxi. Na programu byla zejména novela zákoníku práce, která je v legislativním procesu a dle úmyslu předkladatele by měla odstranit hlavní problémy, se kterými se potýká praxe. V druhé části byly představeny základní novinky, které by měla kromě jiného obsahovat projednávaná novela zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách a připravované novelizace zákona o zaměstnanosti. V Domě techniky Pardubice pořádal Svaz průmyslu a dopravy ČR.

David Vondrák
/
kategorie Svaz v regionech
zpět