V Liberci se sešla tripartita v novém složení

To nejzajímavější pro podnikatele z dění v Libereckém kraji v prvních měsících tohoto roku.

Podzim roku 2016 probíhal v Libereckém kraji ve znamení krajských voleb a již v lednu se sešla ke svému jednání Rada hospodářské a sociální dohody Libereckého kraje, tzv. krajská tripartita. Projednala zprávu o stavu nezaměstnanosti, seznámila se s hlavními parametry a prioritami rozpočtu Libereckého kraje na letošní rok a také s možnostmi řešení problémů kolem navýšení mezd řidičů autobusů.

Zastupitelé LK rozhodli o dalším postupu při řešení mezd řidičů autobusů

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo dne 31. ledna 2017 úpravu ceny dopravního výkonu ve smlouvách na přechodné zajištění dopravní obslužnosti v Libereckém kraji. Z rozpočtu kraj uvolní finance, které půjdou na pokrytí mzdových nákladů pro řidiče autobusů, tak jak to vyplývá z nařízení vlády.

Liberecký kraj zná podnikatele roku 2016 Společnost EY s podporou hejtmana Libereckého kraje, Martina Půty, vyhlásila vítěze soutěže EY Podnikatel roku 2016 Libereckého kraje. Stal se jím Jiří Opočenský, předseda dozorčí rady a spolumajitel společnosti TREVOS, a.s. V Libereckém kraji byl regionální vítěz vyhlášen potřetí. První krajský titul v historii Libereckého kraje si odnesl za rok 2011 Jaroslav Zeman ze společnosti DETOA Albrechtice a v loňském ročníku 2015 ocenila odborná porota Luboše Nováka, generálního ředitele a majitele společnosti MEGA a.s., který je považován za zakladatele elektromembránových procesů v ČR.

Mezinárodní certifikát TOEIC lze získat na Technické univerzitě

Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta, poskytuje svým studentům a zájemcům z řad široké veřejnosti možnost složení zkoušky z anglického jazyka a získání mezinárodního certifikátu TOEIC® (Test of English for International Communication).

 Nový portál pomůže žadatelům snadno projít dotacemi Libereckého kraje Dotacemi krok za krokem provede žadatele nový internetový portál Libereckého kraje. Začal fungovat v polovině února a je určen zájemcům o dotaci z krajského rozpočtu. Uživatelé tam najdou všechny potřebné informace i dokumenty pro podání žádostí a zejména podrobný návod, jak při žádání o podporu postupovat. Více ...

Kanadský konzul navštívil Liberecký kraj

Liberecký kraj v úterý 21. února navštívil honorární konzul ČR v Kanadě a zároveň expert Czech Trade Jerry Jelínek. Ve své kanceláři jej přijal náměstek hejtmana Přemysl Sobotka. Společně hovořili zejména o exportních možnostech firem z našeho kraje po smlouvě CETA. Mimo jiné se domluvili, že se letos v červnu na Krajském úřadě Libereckého kraje uskuteční pracovní seminář pro pozvané podnikatele, kteří budou seznámeni s možnostmi exportu do Kanady.

Zaměstnávání cizinců

Diskusní fórum k řešení zaměstnávání cizinců v ČR pořádané v Liberci v druhé polovině května bylo určeno zejména pro vedoucí pracovníky řízení lidských zdrojů. Svaz průmyslu a dopravy České republiky informoval účastníky fóra o novelách zákonných norem upravujících zaměstnávání cizinců. Fórum bylo určeno pro zaměstnavatele, kteří agendu zaměstnávání cizinců řeší nebo se ji chystají rozvíjet. Některé z firem, které již mají se zaměstnáváním cizinců zkušenosti byly ochotny se o své poznatky a postřehy podělit a jejich zástupci sdělovali ostatním účastníkům užitečné postřehy z reálného administrativní procesu vyřizování zaměstnávání cizinců u nás.

Další setkání SP ČR s hejtmanem a významnými zaměstnavateli Libereckého kraje

Regionální zastoupení Liberec plánuje již třetí setkání významných firem s hejtmanem Libereckého kraje panem Půtou, s náměstkem hejtmana pro řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti panem Tulpou, náměstkem pro školství, sociální věci a kulturu města Liberce panem Langrem, řediteli středních škol a dalšími organizacemi, kterým není lhostejný nedostatek kvalifikované pracovní síly.

Stejně tak SP ČR připravuje v Liberci další setkání s hejtmanem a primátorem o dopravní obslužnosti. Setkání naváže na jednání dne 16. ledna 2017. Opět se bude jednat o výstavbě nové přístupové cesty do průmyslové zóny JIH. Firmy se potýkají v liberecké průmyslové zóně JIH se složitou dopravní obslužností, a proto Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) inicioval jednání s hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou, primátorem Statutárního města Liberec Tiborem Batthyánym, zástupci Czechinvestu, dotčených odborů Krajského úřadu a města Liberce, Ředitelství silnic a dálnic, projektových kanceláří a v neposlední řadě i zástupců firem. Díky existenci pouze jedné přístupové cesty do průmyslové zóny často doprava kolabuje a je zde zvýšené nebezpečí pro pěší účastníky silničního provozu, což bohužel dokládají již vzniklé úrazy zaměstnanců cestou do a ze zaměstnání. Byla dohodnuta konkrétní opatření ze strany jednotlivých účastníků setkání, jejichž cílem je v co nejkratším možném časovém období vybudovat druhou přístupovou cestu. SP ČR navrhl organizování pravidelných koordinačních schůzek se zástupci jednotlivých organizací, s čímž všichni účastníci jednání souhlasili. Na dalším setkání v červnu se obeznámí s vývojem situace a aktuálním stavem úkolů z lednové schůzky. Hlavním úkolem pro Statutární město Liberec je co nejrychlejší schválení změny územního plánu. Krajský úřad projedná v orgánech kraje záměr aktualizace PD ve stupni DUR. Agentura CzechInvest prověří, kolika společností se týkal příslib alternativního (druhého) sjezdu, který měl být zbudován dle závazku agentury k podpoře investorů, která se zavázala, že pomůže najít finanční prostředky, tak aby tento příslib mohl být naplněn.

David Vondrák
/
kategorie Svaz v regionech
zpět