V Královéhradeckém kraji je Pakt zaměstnanosti stále více aktivní

Svaz průmyslu a dopravy stál u zrodu dohody o partnerství Pakt zaměstnanosti Královéhradeckého kraje.

Pakt se stal novou platformou pro vytvoření spolupráce k propojení politik a strategických aktivit v oblasti trhu práce a zaměstnanosti s rozvojem ekonomiky a konkurenceschopnosti Královéhradeckého kraje. Hlavním cílem je řešení problémů trhu práce, otázky poptávky a nabídky nebo zaměstnávání absolventů škol.

Ustavující jednání Řídícího výboru Paktu zaměstnanosti Královéhradeckého kraje

Na konci února se v Hradci Králové jednalo první ustavující jednání Řídícího výboru Paktu zaměstnanosti Královéhradeckého kraje. Hejtman Královéhradeckého kraje a předseda Paktu zaměstnanosti KHK PhDr. Jiří Štěpán, PhD. úvodním slovem zahájil první zasedání Řídícího výboru Paktu zaměstnanosti Královéhradeckého kraje. Mgr. Martin Horák, ředitel krajské pobočky Úřadu práce ČR v Hradci Králové a předseda Výkonné rady Paktu zaměstnanosti KHK představil jeho organizační strukturu a okruh témat, kterým by se měla Výkonná rada věnovat v roce 2017. O realizovaných projektech v oblasti lidských zdrojů informovala Mgr. Jana Hanušová, manažerka Paktu zaměstnanosti KHK. Konkrétně se jedná o projekty “Zaměstnaný absolvent“ a “Predikce trhu práce (KOMPAS)“.

Projekt „Zaměstnaný absolvent“ odstartoval

Projekt nazvaný Zaměstnaný absolvent si klade za cíl zvýšení zaměstnatelnosti absolventů středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji prostřednictvím odborných praxí. Ty budou během léta probíhat ve vybraných firmách, které se do projektu zapojí a nabídnou tak absolventům škol možnost seznámit se s výrobním prostředím a řadou dalších možností budoucího uplatnění. Praxím budou předcházet poradenské aktivity zajišťované Úřadem práce, který je partnerem projektu.

Jednou z prvních aktivit Paktu zaměstnanosti KHK by měla být realizace projektu „Zaměstnaný absolvent“, který se zaměří na absolventy do 25 let. Formou stáží pro studenty posledních ročníků nebo semestru a pro absolventy v evidenci Úřadu práce budou poskytovány krátkodobé pracovní příležitosti ve firmách. Díky tomuto programu si čerství absolventi osvojí pracovní návyky a získají potřebné zkušenosti. Součástí aktivit projektu budou také informační akce pro studenty z cílové skupiny a předvstupní vzdělávání a pohovory. Aktivity Regionálního zastoupení v Královéhradeckém kraji měly jednoho společného jmenovatele a tím je průběžné řešení společných problémů, jež trápí firemní členskou základnu SP ČR. Protože nám není lhostejná kritická situace na trhu práce, zejména v oblasti absolventů technických škol, která ohrožuje nejen další rozvoj průmyslu, ale i současnou výrobu a existenci některých firem, podporujeme v regionu technické vzdělávání i konkrétními aktivitami našeho krajského zastoupení. 

Ochrana osobních údajů

Na tomto diskusním fóru se účastníci dozvěděli a s odborníky ze Svazu průmyslu a dopravy ČR, IBM Česká a Slovenská republika a Úřadu na ochranu osobních údajů (tbc) měli možnost diskutovat, praktické dopady nové evropské regulace v oblasti ochrany osobních údajů do prostředí v českých firmách. Diskusní fóra si kladou za cíl umožnit oboustrannou výměnu informací, která bude mimo jiné sloužit pro další spolupráci Svazu s vládou a přípravu pozice Svazu ke vznikající velké novele zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Zaměstnávání cizinců

Svaz průmyslu a dopravy České republiky uspořádal v hotelu Černigov v Hradci Králové v první polovině května diskusní fórum k řešení zaměstnávání cizinců v ČR. Účastníci, zejména z řad vedoucích pracovníků řízení lidských zdrojů, byli informování o novelách zákonných norem upravujících zaměstnávání cizinců. Fórum bylo určeno pro zaměstnavatele, kteří agendu zaměstnávání cizinců řeší nebo se ji chystají rozvíjet. Část zástupců firem, kteří již mají se zaměstnáváním cizinců zkušenosti byli dokonce ochotni se podělit s ostatními účastníky o své praktické poznatky a postřehy z administrativního procesu zaměstnávání cizinců u nás. Na stejném místě chystá Svaz průmyslu a dopravy ČR v polovině června další diskusní fórum na téma soudních sporů zaměstnavatel versus zaměstnanec.

David Vondrák
/
kategorie Svaz v regionech
zpět