Ochrana osobních údajů i novinky v pracovněprávní legislativě

Regionální zastoupení SP ČR pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina připravuje pravidelně diskusní fóra pro členské firmy.

Tentokrát byly přizvány k diskusnímu fóru v oblasti ochrany osobních údajů, kde se mohly dozvědět, jak je nová legislativa ovlivní příští rok. V našem informačním přehledu se dále dozvíte naříklad to, jak probíhalo diskusní fórum k problematice zaměstnávání odsouzených ve Věznici Břeclav či jaké se chystají novinky v pracovněprávní legislativě.

Novinky v oblasti ochrany osobních údajů

V květnu nabývá účinnosti nové evropské nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které je odborníky označováno za největší změnu v práci s osobními údaji ve firmách za posledních 20 let. Jsou české firmy na jeho aplikaci řádně připraveny? Jsou si vědomy všech povinností, které obnáší podstatné zvýšení administrativní i finanční zátěže spojené se zpracováním dat připraveny? O tom všem se diskutovalo na diskusním fóru s odborníky ze Svazu průmyslu a dopravy ČR, které proběhlo 16.2.2017 v Brně. Diskusní fóra si kladou za cíl umožnit oboustrannou výměnu informací, která bude mj. sloužit pro další spolupráci Svazu s vládou a přípravu pozice Svazu ke vznikající velké novele zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Zaměstnávání vězňů a jejich vstup na trh práce

Věznice Břeclav uspořádala v úterý 21. února 2017 v objektu Poštorná diskusní fórum, které zaštiťoval Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR) ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Vězeňské služby ČR, oddělením odměňování, sociálního zabezpečení a zaměstnávání. Diskusní fórum bylo realizováno v rámci projektu „Propojování národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR“ a jeho obsahem bylo zaměstnávání vězňů a jejich vstup na trh práce.

Diskusního fóra se zúčastnili také zástupci okolních věznic, firem, se kterými Věznice Břeclav spolupracuje, ale také zaměstnanci z podniků, které doposud nemají se zaměstnáváním odsouzených osob zkušenosti. Pozvání přijal také náměstek nejvyššího státního zástupce České republiky Mgr. Pavel Pukovec a krajský dozorový zástupce JUDr. Hynek Olma.

Řada firem se potýká s výrazným nedostatkem kvalifikovaných pracovníků a jejich fluktuací, jedním z řešení těchto problémů může být právě zaměstnávání odsouzených osob. Jaké výhody tato volba podnikatelům může přinést a mnohé další otázky, byly v rámci tohoto setkání zodpovězeny. 

Novinky v pracovněprávní legislativě

Cílem diskuzního fóra bylo seznámit účastníky s novinkami v pracovněprávní legislativě a diskutovat jejich dopady na podnikovou praxi. Na programu byla novela zákoníku práce, která je v legislativním procesu a dle úmyslu předkladatele by měla odstranit hlavní problémy, se kterými se potýká praxe.

V druhé části byly představeny základní novinky, které by měla kromě jiného obsahovat projednávaná novela zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách a připravované novelizace zákona o zaměstnanosti. 

Analýza „Soulad hospodářského profilu regionu s výsledky vzdělávání na úrovni základních škol“

Svaz průmyslu a dopravy ČR si uvědomuje důležitost spolupráce mezi dětmi ve školách s jejich budoucími zaměstnavateli. Proto ve spolupráci s agenturou Czechinvest, Mendelovou univerzitou a Svazem měst a obcí ČR vypracovali analýzu o jejich konkrétním propojení v Ústeckém a Jihomoravském kraji.  Zpráva zachycuje přístup základních škol k přípravě žáků ve vztahu k jejich budoucímu profesnímu uplatnění v rámci pedagogicko-vzdělávacího procesu a dále hodnotí pohled zaměstnavatelů na současný trh práce.

Exekuce, srážky ze mzdy, osobní bankrot

V květnu proběhlo v režii Svazu průmyslu a dopravy ČR v Brně diskusní fórum na téma exekuce. Cílem diskusního fóra bylo probrat a procvičit si na praktických příkladech problematiku srážek ze mzdy a seznámit přítomné účastníky  se všemi situacemi při provádění exekučních srážek, srážek na základě dohody. Dále pak byl rozebírán postup v případě osobního bankrotu zaměstnance.

Pracovněprávní spory

V květnu proběhlo rovněž v Brně, v prostorách vysoké školy B.I.B.S., diskusní fórum pořádané Svazem průmyslu a dopravy ČR na téma pracovněprávní spory. V rámci diskusního fóra byly praktickým způsobem rozebrány nejčastější spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, roviny prevence, řešení sporů a jejich dopadů. Fórum bylo zaměřeno zejména na postavení zaměstnavatele jako žalované strany v soudním řízení a účastníci byli seznámení s aktuální judikaturou soudů vztahující se k probíraným otázkám.

David Vondrák
/
kategorie Svaz v regionech
zpět