Opravy silnic II. a III. tříd i problematika sucha a zadržování vody v krajině

To nejzajímavější pro podnikatele z dění v Jihomoravském kraji v prvních měsících tohoto roku.

Jak probíhalo jednání s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem, který v březnu navštívil Jihomoravský kraj?  A jak probíhalo jednání se zástupci autobusových dopravců a odborů o mzdách řidičů?  Tyto ale i další informace můžete nalézt v našem informačním přehledu.

Kraj spolu s dopravci a odbory bude žádat vládu, aby řešila navýšení mezd řidičů po roce 2018

Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák 14. března 2017 jednal se zástupci autobusových dopravců a odborů. Navázal tak na setkání ze začátku března, kdy kraj informoval o uvolnění 100 milionů korun na navýšení platů řidičů podle vládního nařízení. Jednotliví dopravci zvažují, zda budou pobírat příspěvek ve výši 2,85 korun na vozokilometr v následujících dvou letech, nebo rozloží podporu na celou dobu trvání smluv. Část již postup zvolila a spolu s krajem chtějí apelovat na vládu, aby pro období po roce 2018 přišla se systémovým řešením.

„Od začátku března jednáme se zástupci dopravních společností a odbory u kulatého stolu již podruhé. Chtěl bych ocenit konstruktivní atmosféru, účast odborů i aktivitu dopravců, kteří s námi po celou dobu intenzivně komunikovali. Současný legislativní rámec umožnil kraji přijít s východiskem na následující dva roky, po tomto období však musí poskytnout systémové řešení vláda. S dopravci a odbory proto připravíme společné prohlášení, ve které vládu požádáme, aby se ke svému nařízení postavila čelem,“ uvedl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák.

Ideální variantu by podle všech účastníků schůzky představoval příspěvek vlády přímo dopravcům, která by jim tak dorovnala náklady spojené s navýšením mezd stejným způsobem, jakým už dnes přispívá na úhrady ztrát u žákovského jízdného. „Tímto způsobem by bylo pamatováno i na řidiče, kteří jezdí mimo závazek veřejné služby pro kraj,“ doplnil Hanák. 

Problematika sucha je pro naše ministerstvo vlajkovou lodí,“ řekl starostům Jihomoravského kraje ministr Brabec

Ve čtvrtek 9. března 2017 navštívil jižní Moravu ministr životního prostředí Richard Brabec. V Brně se setkal s hejtmanem Bohumilem Šimkem, dalšími představiteli Jihomoravského kraje a také se starosty obcí jižní Moravy.

Debata se starosty se týkala zejména zlepšování kvality ovzduší a druhé vlny kotlíkových dotací, kterou Ministerstvo životního prostředí spustí za týden pro kraje. Dalším velkým tématem byla problematika sucha a zadržování vody v krajině nejen v obecné rovině, ale také z hlediska konkrétních možných projektů v rámci Jihomoravského kraje.

 „Jsem rád, že jsme mohli přivítat ministra životního prostředí na jižní Moravě a mohli jsme se společně věnovat těm nejpodstatnějším tématům, jako jsou ovzduší a voda. Pan ministr nás informoval o řadě dotačních programů, které mohou být realizovány právě u nás na jižní Moravě a kraj bude v tomto ohledu partnerem jak pro ministerstvo, tak pro naše obce a města,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.

Ještě v letošním roce se chystá Jihomoravský kraj vyhlásit nový dotační program pro podporu hospodaření s povrchovou vodou pro obce a svazky obcí nacházející se na území jižní Moravy a jsou ohroženy rizikem sucha.

„Účelem tohoto dotačního programu je zlepšení technického stavu rybníků, drobných vodních toků, malých vodních nádrží a retenčních opatření, které podpoří hospodaření s povrchovou vodou v krajině, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích,“ řekl krajský radní pro životní prostředí Miroslav Kubásek.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Jihomoravského kraje pro realizaci dotačního programu je 5 milionů korun a maximální výše dotace na jeden projekt bude 300 tisíc korun.

Vláda dá na opravy silnic II. a III. tříd stejně jako loni. Jihomoravský kraj má projekty připravené

Dvě a půl miliardy poputují letos na opravy bývalých okresek ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a půl miliardy z vládní rozpočtové rezervy. Stát tedy na rekonstrukce přispěje krajům stejně jako minulý rok. Peníze se následně rozdělují podle délky silniční sítě, a jižní Morava tak získá přibližně 228 milionů korun. Místní silničáři by přitom zvládli zužitkovat i dvojnásobek.

„Vážíme si toho, že vláda splnila svůj slib a přispěje na rekonstrukce silnic II. a III. tříd alespoň tolik, kolik přispěla v loňském roce. Rozhodně bychom ale věděli, co s penězi, i kdyby byl příspěvek o miliardu vyšší, nebo dokonce dvojnásobný oproti loňsku. Jihomoravský kraj je velmi aktivní v projektové přípravě. Jen na tento rok přichystala Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje pro spolufinancování ze SFDI akce za více než 300 milionů korun a stavby za dalších 670 milionů čekají v zásobníku,“ uvedl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák a dodal, že letos už navýšil kraj částku na projektovou přípravu ze svého rozpočtu o 10 milionů korun.

České ručičky 2017

Na jižní Moravě víme, že řemesla mají mezi ostatními profesemi své nezastupitelné místo. Proto vznikl projekt Přehlídka České ručičky. Jejím cílem je popularizace učňovského školství v očích mladých lidí, jejich rodičů, učitelů i široké veřejnosti. Ve školním roce 2016/2017 probíhá již 10. ročník.

Každoročně organizační výbor Přehlídky vybere dvacítku oborů, které jsou ohroženy klesajícím zájmem o studium, přestože je jejich společenská potřebnost stále velmi vysoká.  Po celý školní rok jsou v uvedených oborech sledovány vybrané soutěže. Soutěže odborných dovedností pro žáky středních škol jsou většinou vyhlašovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, mají velkou tradici, celostátní působnost a často také mezinárodní účast. V porotách zasedají zástupci profesních cechů, asociací a sdružení. Pouze jediný soutěžící, a to ten nejlepší v oboru a kategorii v daném školním roce, může obdržet zlatou plaketu Českých ručiček. Přehlídku pořádá Jihomoravský kraj v období leden až červen 2017.

Business Research Forum 2017

Masarykova univerzita uspořádala v pavilonu CEITEC MU v Univerzitním kampusu v Brně na sklonku dubna již druhé Business Research Forum. Největší akce prezentující naše výsledky vědy a výzkumu představila pestrou paletu možností spolupráce s největší univerzitou na Moravě. Součástí programu byl i veletrh příležitostí ke spolupráci, prezentace vědeckých týmů a tematické diskusní sekce. Akce se koná 27. dubna 2017   Záštitu nad Business Research Forem převzali místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek a primátor statutárního města Brna Petr Vokřál.

David Vondrák
/
kategorie Svaz v regionech
zpět