Diskuze k zaměstnávání vězňů a další aktivity regionálního zastoupení SP ČR

Shrnutí aktivit regionálního zastoupení SP ČR pro Prahu a pro Středočeský kraj za poslední období.

Seznámení se s problematikou pracovněprávní legislativy. Možnosti zaměstnávání vězňů. Jak na diskriminaci řidičů se zdravotním postižením? Už jste slyšeli o GDPR Akademii? Boj o regionální sektorovou dohodu nebo mezinárodní spolupráce firem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Legislativa a právo srozumitelné pro každého

Svaz průmyslu a dopravy ČR v průběhu června uspořádal další diskusní fóra zaměřená na pracovněprávní tématiku. Připravili jsme pro vás témata: „Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot“, „Zaměstnávání cizinců“ a „Pracovněprávní spory“. Specialistka SP ČR JUDr. Monika Emanuelová provedla účastníky problematikou srážek ze mzdy na praktických příkladech a seznámila je se všemi situacemi při provádění exekučních srážek a srážek na základě dohody. Další diskusní fórum věnovala nejčastějším sporům mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, rovinám prevence, řešení sporů a jejich dopadů na zaměstnavatele. Téma zaměřené na problematiku přístupu cizinců, a to zejména cizinců z 3. zemí, na český pracovní trh a aktuální novinky v této oblasti (novely Zákona o pobytu cizinců a Zákona o zaměstnanosti, které nyní prochází legislativním procesem a brzy nabydou účinnosti), připravila pro účastníky specialistka SP ČR Mgr. Renáta Zbranková. Diskusní fóra jsou hrazená z Operačního projektu zaměstnanost a Evropského sociálního fondu.

Bližší informace k tématům uvedených diskusních fór a k jejich plánovaným pokračováním naleznete v Kalendáři akcí na stránkách www.spcr.cz.

Pokud máte i Vy pro regionální zastoupení své náměty a doporučení, jak zlepšit podmínky pro podnikání členských firem Svazu průmyslu a dopravy ČR v Praze i ve Středočeském kraji, neváhejte nás kontaktovat.

Zaměstnávání vězňů

Svaz průmyslu a dopravy uspořádal diskusní fórum na problematiku zaměstnávání vězňů v prostorách věznice Jiřice. V dnešní době se řada firem potýká s výrazným nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, jejich vysokou fluktuací a mezinárodní mobilitou. Jedním z řešení může být zaměstnávání odsouzených osob. Zaměstnávání odsouzených má pro potenciální zaměstnavatele zejména ekonomické výhody. Cena práce odsouzených je i s přihlédnutím k možným omezením vyplývajícím ze statutu vězňů velmi atraktivní. Obsahem jednání bylo seznámení partnerů se současnou legislativou, která řeší zaměstnávání osob ve výkonu trestu. Hlavními tématy byly: možnosti zaměstnávání vězňů, náklady spojené se zaměstnáváním odsouzených, příklady spolupráce, obory činnosti, možnosti využití EU fondů. Také byly s přizvanými zástupci firem diskutovány jejich praktické zkušenosti.

Boj o regionální sektorovou dohodu

V důsledku změny vedení Středočeského kraje došlo u mnoha projektů k pozastavení financování, které přislíbilo minulé Středočeské vedení. Proběhl velký audit financovaných aktiv, ve kterých se středočeský kraj angažoval. Toto se bohužel dotklo přislíbeného financování Regionální sektorové dohody (RSD) v oblasti autodopravy a opravy velkých vozů. Velkou aktivitou regionálního zastoupení SP ČR, Středočeský kraj přislíbil pokračování financování RSD v zatím nespecifikované výši. Díky tomu se mohou na vybraných školách otevřít obory, na kterých studenti budou moci získat profesní průkazy typu E a C. Druhou část financování by měli poskytnout zainteresované firmy, které projevily zájem o získání takto kvalifikovaných řidičů.

Bojujeme proti diskriminaci řidičů se zdravotním postižením

Svaz průmyslu a dopravy ČR se věnuje diskriminaci hendikepovaných řidičů upoutaných na elektrický vozík. Na druhém zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (VVZPO) zástupce ministerstva průmyslu a obchodu představil možnosti hendikepovaných pro pořízení osobních aut upravených pro jejich potřeby. Na základě snahy a informací poskytnutých MPO se VVZPO bude problematikou dále zabývat a na dalším zasedání v návaznosti na přesné údaje o počtech hendikepovaných, žádostí o příspěvek na pořízení osobního automobilu a aktivních řidičů v dané skupině zreviduje současné možnosti příspěvku k nákupu upravených vozidel.

Akademie GDPR

V příštím roce, konkrétně 25. 5. 2018, nabude účinnosti nové evropské nařízení o ochraně osobních údajů, které bude znamenat podstatnou změnu pro práci s osobními údaji. Dotkne se všech evropských firem bez rozdílu velikosti a zaměření a vynutí si dramatickou změnu v přístupu k našim zaměstnancům, klientům i partnerům. Jelikož se v rámci Expertního týmu Svazu průmyslu a dopravy pro digitální ekonomiku tímto tématem intenzivně zabýváme, rozhodli jsme se podnikům usnadnit jejich přípravu na všechny novinky z nařízení pro ně vyplývající. Z tohoto důvodu jsme připravili ve spolupráci s renomovanými partnery vzdělávací program určený pro firmy pod názvem Akademie GDPR . V rámci jedenácti volitelných vzdělávacích modulů bychom Vám a Vašim firmám v období mezi červnem a prosincem tohoto roku rádi nabídli možnost komplexně se připravit na všechna úskalí, která pro Vás z nového nařízení vyplynou. Začali jsme 16. června modulem určeným pro nejvyšší management firem. Na www.gdprakademie.cz, můžete zjistit termíny a části vzdělávacího kurzu, které jsou vhodné právě pro Vaši firmu. Projekt Akademie GDPR se koná za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, odborné garance Úřadu pro ochranu osobních údajů a Svazu průmyslu a dopravy ČR a v rámci odborného partnerství se společnostmi KPMG Česká republika, IBM Česká republika a právní kanceláře PRK Partners.

David Vondrák
/
kategorie Svaz v regionech
zpět