Zaměstnávání vězňů a jejich vstup na trh práce

Jak probíhalo diskusní fórum pořádané pro naše firmy v otázce zaměstnávání vězňů v Kraji Vysočina?

 
Řada firem se potýká s výrazným nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, jejich vysokou fluktuací a mezinárodní mobilitou. Jedním z řešení může být zaměstnávání odsouzených osob.

Zaměstnávání odsouzených má pro potenciální zaměstnavatele zejména ekonomické výhody. Cena práce odsouzených je i s přihlédnutím k možným omezením vyplývajícím ze statutu vězňů velmi atraktivní.  Obsahem jednání bylo seznámení partnerů se současnou legislativou, která řeší zaměstnávání osob ve výkonu trestu.  Probíraná témata byla: možnosti zaměstnávání vězňů, náklady spojené se zaměstnáváním vězňů, příklady spolupráce a obory činnosti. O praktické zkušenosti se podělili přizvaní zástupci firem, které již tento model spolupráce využívají.

Exekuce, srážky ze mzdy, osobní bankrot

V září bude Svaz průmyslu a dopravy ČR pořádat diskusní fórum v Jihlavě na téma exekuce. Na co se můžete těšit? Cílem diskusního fóra je probrat a procvičit si na praktických příkladech problematiku srážek ze mzdy a seznámit se se všemi situacemi při provádění exekučních srážek, srážek na základě dohody. Dále se pak bude rozebírat postup v případě osobního bankrotu zaměstnance.

Pořádá: Svaz průmyslu a dopravy ČR
Termín:20.9.2017 v 10:00
Kde: F POINT z.s., Masarykovo nám. 34, Jihlava

David Vondrák
/
kategorie Svaz v regionech
zpět