Energetický management i modernizace dopravní infrastruktury

V průběhu uplynulých měsíců proběhla v Kraji Vysočina řada zajímavých akcí pro podnikatele.

Jak probíhala konference v Jihlavě k energetickému managementu?  Jaké dopravní akce má Kraj Vysočina v plánu?  Tyto a další informace naleznete v našem přehledu o dění v kraji Vysočina.

Energetici ze sedmi zemí Evropy diskutovali témata v oblasti energetického managementu

V pondělí 22. května 2017 proběhla pod záštitou Pavla Pacala, náměstka hejtmana pro regionální rozvoj a územní plánování, na Krajském úřadě Kraje Vysočina mezinárodní konference projektu Together, v rámci které měli možnost odborníci z Itálie, Chorvatska, Slovinska, Maďarska, Polska, Slovenska a České republiky diskutovat na aktuální témata v oblasti energetického managementu.

 Mezi aktivity projektu, které probíhají a budou dokončeny do roku 2019 v Kraji Vysočina pod vedením Energetické agentury Vysočina, která je partnerem projektu, patří především:

 1. Provedení analýzy výskytu tepelných mostů a případných tepelných ztrát 10 budov v majetku kraje, kde jsou zasídleny střední školy (měření termokamerou), analýza využití budov (profil budovy, uživatelé budovy, provoz budovy).

2. Navržení vhodných řešení pro instalaci smart technologií a zavedení energetického managementu s tím souvisejícím. Realizace navržených opatření, spolupráce se zástupci vedení školy na konkrétních aktivitách samotné realizace, organizace školení pro obsluhu a další zainteresované osoby. Spuštění monitorovacího systému.

 „Přínosy projektu pro Kraj Vysočina spatřuji především k přípravě návrhů opatření ke snížení spotřeb a k možnému zavedení nových „smart“ technologií na majetku kraje. Rovněž práce na technologiích pro automatické odečty spotřeb energií místo ručních odečtů lze považovat za vhodné a v případě dobrých výstupů tohoto pilotu budeme moci využít nové zkušenosti v rámci energetického managementu k rozšíření na další majetek kraje,“ uvedl Pavel Pacal, náměstek hejtmana pro regionální rozvoj a územní plánováni.  Více...

Kraj Vysočina má do roku 2020 připraveno ještě více než třicet dopravních akcí

Řádově týdny dělí Kraj Vysočina od zahájení očekávané rekonstrukce mostu u pošty na silnici II/602 ve Velkém Meziříčí. Modernizaci za 16,5 miliónu korun pomůže Kraji Vysočina zafinancovat Evropská unie - stejně jako stavbu II/351 Třebíč – křižovatka s II/399, 1. část. Ta přijde Kraj Vysočina na více než 78 miliónů korun. „Na rozdíl od rekonstrukce mostu ve Velkém Meziříčí, kterou bychom měli stihnout do konce letošního roku, se nám modernizace silnice z Třebíče na Valeč protáhne do příštího roku. V obou případech dojde ke zkapacitnění a zvýšení bezpečnosti komunikací,“ informoval radní Kraje Vysočina pro oblast dopravy Jan Hyliš.

Kraj Vysočina považuje financování modernizace páteřní silniční sítě za svou prioritu, a proto má aktuálně připraveny pro financování z IROP akce za téměř 4,8 miliardy korun. Seznam akcí je tvořen 48 položkami, z nichž pět za více než 250 miliónů korun je už zrealizováno (např. II/602 průtah Olešnou, II/388 Bobrová – Zvole, 1. úsek). Kraj Vysočina v rámci nového plánovacího období podal už 11 žádostí o spolufinancování modernizace krajské silniční sítě, další dvě žádosti jsou připraveny k předložení. Více...

Pomoc Vysoké škole polytechnické

Kraj pomohl Vysoké škole polytechnické Jihlava k pořízení specializované laboratoře, studenti ji využijí ve výuce i výzkumu
V pondělí 15. května byla na Vysoké škole polytechnické Jihlava za přítomnosti představitelů školy a Kraje Vysočina slavnostně otevřena Laboratoř experimentálních měření. Nová laboratoř včetně vybavení přišla na 1,95 miliónu korun s tím, že téměř 1,85 miliónu korun pokryla účelová dotace od Kraje Vysočina.

 Potřeba vybudování laboratoře na VŠPJ vyvstala s přípravou nového studijního programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi. Tento program byl pro studenty prezenčního studia otevřen v září roku 2016. V rámci průběžného zlepšování kvality výuky a zvyšování kvality výzkumu a vývoje bylo potřeba vybudovat moderní laboratoř technickým výzkumným a výukovým vybavením na velmi vysoké úrovni.
Laboratoř se svým špičkovým vybavením přispěje ke zlepšení kvality výuky, zvýší možnost zapojení VŠPJ do základního nebo aplikovaného výzkumu v rámci grantových projektů a v neposlední řadě umožní větší zapojení školy do přímé spolupráce s průmyslovými podniky Kraje Vysočina. Více...

David Vondrák
/
kategorie Svaz v regionech
zpět