Přednášky špičkových vědců a talenti Olomouckého kraje

Zajímavosti pro podnikatele z dění v Olomouckém kraji v posledních měsících.

Olomoucký kraj bude v novém školním roce pokračovat v podpoře polytechnického vzdělávání a řemesel. Rovněž školy zřizované krajem vyslyšely přání zaměstnavatelů a od září nabídnou dva nové obory, po kterých je na trhu práce velká poptávka.  Vědecké pokusy, nové geologické exponáty, přednášky špičkových vědců i zábavně vzdělávací workshopy nabídl Týden vědy a techniky.

Kraj reaguje na krizi pracovního trhu

Školy zřizované Olomouckým krajem vyslyšely přání zaměstnavatelů a od září nabídnou dva nové obory, po kterých je na trhu práce velká poptávka. Montér suchých staveb má uspokojit firmy, jež marně hledají schopné řemeslníky například na sádrokartonářské práce. Vlasovou kosmetiku zase mohou začít studovat kadeřnice toužící po kvalifikovaném středním vzdělání.

Olomoucký kraj bude v novém školním roce pokračovat v podpoře polytechnického vzdělávání a řemesel. V jejím rámci poskytne stipendia žákům vybraných učňovských oborů a technických oborů zakončených maturitou. Učni jsou tímto způsobem podporováni od školního roku 2010/2011, žáci technických oborů zakončených maturitou pak od školního roku 2014/2015.

Olomoucký kraj v současné době zřizuje 111 školských zařízení, ve kterých se vzdělává více než 25 tisíc učňů a studentů. Více...

Týden vědy a techniky: nové exponáty a přednášky špičkových vědců

Vědecké pokusy, nové geologické exponáty, přednášky špičkových vědců i zábavně vzdělávací workshopy nabídli Pevnost poznání a Přírodovědecká fakulta UP během Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR. Nabitý program odstartoval v Pevnosti poznání v úterý 7. listopadu. Tento den se nesl ve znamení geologie.
Dále probíhaly dny otevřených dveří v RCPTM v areálu přírodovědecké fakulty na ulici Šlechtitelů. Cílem prohlídek bylo seznámit veřejnost a především středoškoláky s dynamicky se rozvíjející oblastí nanočástic a nanotechnologií i výzkumnými směry, jimž se olomoucké vědecké centrum věnuje. Od 7. do 9. listopadu se milovníkům vědy v areálu Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum otevřela i laboratoř Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR. Více...

Kraj má talent a nadějnou budoucnost

Už potřinácté se v úterý 17. října vyhlašoval Talent Olomouckého kraje. Školáci a studenti z celého regionu dokázali, že nadaných umělců, sportovců či vědců máme dostatek. Uznání si odnesli všichni, ti nejlepší z oceněných navíc díky podpoře kraje obdrželi ještě finanční odměnu. „Ocenění se udělovalo v humanitním, přírodovědném, technickém a dovednostním, uměleckém a sportovním oboru,“ uvedl Ladislav Spurný z oddělení krajského vzdělávání Olomouckého kraje.

Nadané dívky i chlapci přímo při slavnostním aktu předvedli, že píle, um a talent jim skutečně nechybí. Diváci si mohli naživo vychutnat například ukázku houslové klasiky. Ocenění si převzali i zástupci škol, jejichž svěřenci v náročných disciplínách uspěli. Skvělého ohodnocení se dočkali organizátoři a garanti soutěží, které vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Olomoucký kraj vyhlašování talentů podpořil částkou 450 tisíc korun. Více...

David Vondrák
/
kategorie Svaz v regionech
zpět