Živé knihovny povolání, workshopy a roadshow

Živé knihovny povolání pro žáky posledních ročníků základních škol proběhly v listopadu také v Hradci Králové a v Trutnově.

Proběhl také další ze série workshopů pro kariérní a výchovné poradce na podporu technického vzdělávání a setkání podnikatelů s vrcholným vedením SP ČR.

DO KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE SE ROZŠIŘUJÍ ŽIVÉ KNIHOVNY POVOLÁNÍ

Živé knihovny povolání jsou akce na podporu technického vzdělávání pro žáky posledních ročníků základních škol, kde firmy dětem představují jednotlivá povolání, téměř vždy s možností praktického vyzkoušení, třeba pomocí simulátoru sváření. Po Libereckém kraji, kde jsou již tradičními akcemi organizovanými ze strany regionálního zastoupení SP ČR, proběhly v listopadu také v Hradci Králové a v Trutnově. Více...

Živá knihovna povolání zabodovala u dětí i v trutnovském UFFU

SP ČR se Společenským centrem Trutnov Uffo a CzechInvestem zorganizoval v Trutnově Živou knihovnu povolání. 10 místních firem představilo téměř šesti stovkám dětí technická a nedostatková povolání. Tradičně nejvíc pozornosti poutali roboti, 3D tiskárny, ale i zdravotní sestry s moderní technikou. Svaz přispívá k motivaci dětí ke studiu technických oborů, či profesí, kde je dlouhodobý nedostatek zaměstnanců. Na interaktivní akci si mohli žáci na jednotlivých stanovištích práci vyzkoušet a popovídat si s člověkem, který se daným povoláním živí.

Svou profesi představil dětem konstruktér z firmy Kasper Kovo. Žáci si při prezentaci uvědomili, že pokud dobře nakreslí návrh výrobku a pošlou jej na druhý konec světa, budou mu tamní konstruktéři rozumět, aniž znají český jazyk. Červenokostelecká firma LUKO ukázala, jak šijí své značkové košile, jakým způsobem se vede textilní i přes kvanta dovezených textilních výrobků ze zahraničí, jejichž cena je nižší než výrobní náklady v Čechách. Zájemci z řad chlapců i děvčat si mohli vyzkoušet šití na moderním stroji.

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje ve spolupráci s místní nemocnicí a zdravotní školou názorně předvedl práci zdravotních sester a děti v reálu viděly nejen moderní polohovací nemocniční lůžko, ale nad ním i rampu na rozvod medicinálních plynů, které vyrábí MZ Liberec. Děti si navíc mohly vyzkoušet obsluhu, bezpečnost a nezaměnitelnost plynů díky různým rychlospojkám.
Na stanovišti firmy ABB na děti čekal programátor řídicích systémů a robot, který jim naléval nápoje. Konstruktér ze ZPA Smart Energy mimo jiné názorně ukázal, jak při své práci využívá výhody 3D tiskárny, či si prohlédly zblízka elektroměr. U společnosti Tyco Electronics EC Trutnov studenti hovořili s nástrojařem – seřizovačem a seznámili se s prací dalšího typu robota i 3D tiskárny.  Continental Automotive Czech Republic představil zodpovědné povolání údržbáře strojů. Výzkumně vývojový pracovník či elektromechanička byly povolání, které představila firma Pepperl + Fuchs Manufacturing. Mnozí studenti si zde poprvé vyzkoušeli pájení spojů. Nejen chlapce, ale i dívky nadchl pro zajímavou práci automechanik – diagnostik z firmy Autostyl, kde svou prezentaci doplnil názornými ukázkami na přivezeném autě. Dalším bonusem pro školy byly ve zbývajícím čase i nabídnuté exkurze do místních firem.

Svaz podporuje Kariérové poradenství

Svaz průmyslu a dopravy ČR, prostřednictvím svého libereckého regionálního zastoupení, uspořádal další ze série workshopů pro kariérní a výchovné poradce na podporu technického vzdělávání. V Královéhradeckém kraji, po firmě Teleflex, to byl v trutnovském výrobním závodě ABB s.r.o. již druhý workshop na podporu technického vzdělávání, které jsme s CzechInvestem uspořádali.

Na úvod všechny účastníky přivítal ředitel závodu, který ABB představil. Jelikož Královéhradecký kraj patří mezi kraje s nejnižší nezaměstnaností, neseznamovali zástupci z místní pobočky ÚP přítomné se statistikami, ale svou prezentaci zaměřili na složení nezaměstnaných absolventů jak podle vzdělání, tak podle oborů. Naopak technické profese všech stupňů jsou na trhu práce velmi žádané a tito klienti dlouho na úřadu práce dlouho nezůstávají. CzechInvest objasnil pojem Průmysl 4.0 a bohužel pouze třetina přítomných učitelů tento pojem už slyšela. Svaz představil projekt Živých knihoven povolání, který zajímavou a interaktivní formou přibližuje žákům 8. a 9. tříd ZŠ různé profese. Následovala nabídka možností, kam s dětmi na výlet, exkurzi apod.

Zástupci Města Hradec Králové nastínili přípravu Centra přírodovědného a technického vzdělávání „Lidské tělo – dokonalý stroj?“ a kolegové z Technologického centra Hradec Králové pohovořili o soutěži pro děti „Už vím proč.“ Mezi vystupujícími byl i zástupce libereckého science centra IQLANDIE, který pozval na vzdělávací programy pro školy. Firma Helago představila nabídku učebních pomůcek včetně možnosti vybavení dílen, po kterých se dnes tolik volá. Střední průmyslová škola Trutnov prezentovala spolupráci se ZŠ a následovaly příklady spolupráce hostitelské firmy ABB se školami (od mateřských, přes ZŠ a SŠ až po VŠ). Po občerstvení jsme si prohlédli celý výrobní závod.

SP ČR pomáhá řešit problémy zaměstnavatelů v Královéhradeckém kraji

Svaz průmyslu a dopravy ČR uspořádal diskuzi, které se zúčastnili zástupci Svazu v čele s prezidentem SP ČR Jaroslavem Hanákem, hejtman Královéhradeckého kraje a podnikatelé. Více...

David Vondrák
/
kategorie Svaz v regionech
zpět