Ochrana osobních údajů nově od května 2018

Aktivity regionálního zastoupení SP ČR pro Prahu a Středočeský kraj v posledním období.

Územní energetická koncepce, e-mobilita, Smart region a dotační příležitosti pro firmy či multicipalitu. Toto a mnohem víc představuje podzimní roadshow s cílem osvětlit souvislosti místně příslušným firmám ve Středočeském kraji. Naproti tomu Akademie GDPR je již zavedený, úspěšný a rozrůstající se projekt SP ČR informující o problematice úprav v ochraně osobních údajů.

Energetická koncepce

Regionální zastoupení pro Prahu a Středočeský kraj ve spolupráci se Středočeským inovačním centrem (SIC) připravuje RoadShow s cílem osvětlit energetickou koncepci Středočeského kraje místně příslušným firmám. V rámci daných akcí plánuje regionální zastoupení seminář s tématikou Energetiky v pojetí chytrého regionu, elektromobility a představení programu rozvoje kraje.  Nebude chybět ani představení dotačních projektů, které budou moci firmy či municipalita využít.

První seminář je plánován v druhé polovině listopadu, další budou následovat v příštím roce. Bližší informace k datu a programu budou včas uveřejněny na webových stránkách Svazu průmyslu a dopravy www.spcr.cz.

GDPR neboli ochrana osobních údajů

Nové evropské nařízení o ochraně osobních údajů vstupuje v účinnost 25.5.2018 a již nyní je pro firmy nutné na něm začít pracovat. Přesto se však stále regionální zastoupení setkává s případy, kdy firmy nejsou dostatečně informovány o nutnosti začít se připravovat na zmíněné evropské nařízení nebo jej zaměňují s ISO 27001. Pro firmy je podstatná informace, že GDPR a ISO 27001 není to samé a že pro ISO není GDPR pouhým rozšířením. GDPR se týká všech. Velkých společností, soukromých podnikatelů i státní správy.

Lektoři Akademie GDPR z řad společností Svaz průmyslu a dopravy, PRK Partners, IBM Česká republika a KPMG se snaží pod dohledem Úřadu pro ochranu osobních údajů firmy a jiné subjekty připravit na implementaci nařízení k ochraně osobních údajů.

Původně připravených jedenáct seminářů bylo doplněno o nový modul věnovaný tématice pověřenců a proběhl 27.9. Zařazeny byly také tři opakovací semináře a jeden regionální seminář připravený na 18.10. v Olomouci. Na webových stránkách www.gdprakademie.cz je k dispozici přehled všech seminářů i s možností registrace na dostupné.

  • Pověřenci pro ochranu osobních údajů – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů zakotvuje pro český právní řád nový institut pověřenců pro ochranu osobních údajů, které musejí jmenovat organizace správců či zpracovatelů osobních údajů, které jsou veřejnými subjekty, nebo provádějí zpracování zahrnující rozsáhlý monitoring subjektů údajů či zpracovávají rozsáhlým způsobem citlivé osobní údaje. Toto a další bylo ke slyšení na sedmém semináři Akademie GDPR (27.9.2017).
  • Oborově zaměřené semináře – osmý výukový seminář (11. 10. 2017) byl rozdělený na dva půldenní bloky, v prvním bloku se bude řešit problematika GDPR v oblasti průmyslu a jeho implementaci v tomto odvětví. Druhý blok je zaměřen na ochranu osobních údajů bankovních a spořitelních institucí.
  • Oborově zaměřené semináře – devátý výukový seminář (23. 10. 2017) byl rozdělený na dva půldenní bloky, v prvním bloku bude řešena problematika pro síťová odvětví, na co si při implementaci evropského nařízení dát pozor a čemu se vyvarovat. Druhá polovina semináře byla zaměřena na digitální ekonomiku, jako jsou e-obchod, online media, vyhledávače aj.
  • Oborově zaměřené semináře – desátý výukový seminář (8. 10. 2017) byl rozdělený na dva půldenní bloky, v prvním bloku bude řešena problematika z pohledu zdravotnictví. Druhá polovina semináře byla zaměřena na farmacii.
Akademie GDPR je stále se rozrůstající projekt, který si klade za cíl pomoci co nejvíce firmám. Regionální zastoupení SP ČR by touto cestou rádo poděkovalo všem partnerům, tedy společnosti PRK Partners, IBM Česká republika a KPMG, dále Úřadu pro ochranu osobních údajů za jejich čas a svědomitou přípravu. Poděkování také patří Ministerstvu průmyslu a obchodu za umožnění uspořádání seminářů na jejich půdě a skvělé spolupráci.

Monitorování kvality zkoušek z profesních kvalifikací

Cílem odborného kulatého stolu SP ČR konaného na sklonku září bylo projednat Se zástupci autorizujících orgánů a s odborníky z praxe návrhy legislativních a nelegislativních opatření pro zakotvení monitorovacích návštěv zkoušek z PK (profesních kvalifikací) u AOs (autorizovaných osob, vykonávajících zkoušky z profesních kvalifikací) a další náměty, vzešlé z monitorovacích návštěv.

Setkání s Hejtmankou Středočeského kraje

Regionální zastoupení pro Prahu a Středočeský kraj se zúčastnili v pořadí druhého setkání vedení Středočeského kraje s představiteli měst a obcí celého regionu ve čtvrtek 31. srpna 2017 ve Slovanském domě. Rada kraje na něm zhodnotila první pololetí letošního roku a seznámila starosty se svými vizemi a záměry pro druhou část roku. Vedení kraje také starosty vyzvalo, aby je podpořilo při snaze získat z rozpočtového určení daní pro největší kraj v zemi více peněz.

Náměstek pro oblast financí Gabriel Kovács (ANO 2011) poukázal na to, že daňové příjmy Středočeského kraje jsou oproti minulým letům nadprůměrné a čerpání krajského rozpočtu je rovnoměrné a zadlužení kraje klesá. Upozornil starosty, že ačkoli ve Středočeském kraji došlo v meziročním období 2000-2015 k nárůstu počtu občanů o 16,42 procent, nedošlo ke změně podílu na rozpočtovém určení daní. „Tento podíl tak stále nezměněn činí 14,2 procent na daňových výnosech,“ upřesnil G. Kovács s tím, že změna počtu obyvatel přitom ovlivňuje cca 60 procent výdajů ročního krajského rozpočtu. Starosty a primátory proto vyzval, aby stejně jako Asociace krajů podpořili snahu kraje o navýšení rozpočtového určení daní pro kraje a úpravu parametrů, jimiž jsou tyto podíly určovány.
S výsledkem čerpání peněz ze Středočeských fondů a s přípravou těchto grantových programů na rok 2018 seznámil starosty radní pro oblast hospodářského a regionálního rozvoje včetně evropských projektů a rozvoje venkova Věslav Michalik (STAN). Informoval starosty o zřízení nového Odboru řízení dotačních projektů a Regionální dotační kanceláře, které se zabývají přípravou a administrací národních a evropských dotací. Věnoval se i o kotlíkovým dotacím, podpoře podnikání, podpoře vysokorychlostního internetu, programu rozvoje územního obvodu kraje na leta 2018-2023 či aktualizaci zásad územního rozvoje či o koncepci rozvoje cyklistiky v regionu.

David Vondrák
/
kategorie Svaz v regionech
zpět