Co nás čeká v roce 2018 v Libereckém a Královéhradeckém kraji

Regionální zastoupení Liberec připravuje v Libereckém a Královéhradeckém kraji mnoho tradičních i nových akcí pro svou členskou základnu a partnery.

Svaz naváže na již pravidelné schůzky s hejtmanem Půtou, primátorem Batthyány a dalšími dotčenými organizacemi. Během těchto setkání se Svaz snaží pomoci vyřešit leckdy kritickou dopravní situaci průmyslové zóny JIH, kde často dochází ke kolapsu dopravy.

S hejtmanem, vedením Krajského úřadu i města Liberce, významnými zaměstnavateli a školami řeší regionální zastoupení Svazu podporu technického vzdělávání. Příští jednání se uskuteční 5.4.2018. Na podporu technického vzdělávání bude Svaz v Libereckém i Královéhradeckém kraji opakovaně organizovat Živé knihovny povolání, kde dětem v úzké spolupráci se zaměstnavateli představí technická a nedostatková povolání.

Svaz připravuje i workshopy a exkurze jako doplněk kariérového poradenství pro střední i základní školy. "Rádi bychom motivovali ještě více dětí k návštěvě technických a robotických kroužků, případně větší zapojení škol do soutěže Amavet. Toho chceme dosáhnout motivací zaměstnavatelů k zapojení se do vedení těchto kroužků," říká Naděžda Vojtíšková, regionální manažerka Svazu pro Liberecký a Královéhradecký kraj.

Samozřejmostí je plnění klíčových aktivit Regionálních sektorových dohod a další ročník Sklářského svítání o současnosti a budoucnosti sklářského a bižuterního průmyslu.

Firmy se mohou těšit i na workshopy ve věznici Rýnovice a Valdice o zaměstnávání vězňů.

Naděžda Vojtíšková
/
kategorie Svaz v regionech
zpět