Svaz se zapojil do soutěže School Friendly 2018school friendly msk 2018Svaz průmyslu a dopravy ČR se společně se Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje a dalšími partnery zapojil do vyhlášení druhého ročníku soutěže School Friendly, která oceňuje spolupráci škol a firem.

Zájemci se mohou s kritérii soutěže seznámit na webu, kde najdou také kontaktní informace a přihlášku. Všechny přihlášené, příp. nominované subjekty, bude manažer soutěže osobně kontaktovat s cílem patřičně zrekapitulovat potřebné údaje nutné pro vyhodnocení soutěže dle zadaných kritérií.

Jak na svém webu informoval Moravskoslezský kraj, osobní záštitu nad soutěží převzal náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pan Stanislav Folwarczny.

Svaz průmyslu je iniciátorem pilotu duálního vzdělávání v MSK. Spolupráce firem a škol je tedy pro nás jedním z prioritních témat a věříme, že díky School Friendly nalezneme příklady dobré praxe, které zaslouží pozornost a ocenění.
Gbelec Ondřej
/
kategorie Svaz v regionech
zpět