Nedostatek řidičů a nezájem mladých lidí o profesi. Co s tím?

Na konci února se v Ústí nad Labem u kulatého stolu opět sešli signatáři Regionální sektorové dohody Ústeckého kraje pro oblast autodopravy, výchovy a vzdělávání profesionálních řidičů nákladní a autobusové dopravy. Hlavním tématem setkání bylo obnovení samostatného učebního oboru Řidič.

Pořídit si profesní řidičský průkaz pro autobus nebo kamion vyjde na desetitisíce korun. Pro většinu zájemců o práci jde o příliš velkou počáteční investici, kterou nejsou ochotni zaplatit. Tento fakt ruku v ruce s nefungujícím systémem vzdělávání, který neumožňuje získat potřebnou licenci během studia, má za následek malý počet lidí s oprávněním řídit autobus nebo nákladní automobil. Na českém trhu tak chybí až 10 tisíc řidičů v nákladní a osobní dopravě.

V Ústeckém kraji se rozhodli na nepříznivou situaci zareagovat otevřením zkráceného ročního studia oboru Karosář - řidič silniční dopravy. Podporu tomuto záměru vyjádřili kromě Ústeckého kraje také představitelé ČESMAD Bohemia, dopravních firem, Svazu průmyslu a dopravy, krajské komory, úřadu práce a středních škol podpisem Regionální sektorové dohody (RSD) Ústeckého kraje v oblasti autodopravy, výchovy a vzdělávání profesionálních řidičů nákladní a autobusové dopravy.

Přestože do prvního ročníku zkráceného studia ve školním roce 2017/2018 nastoupily pouze jednotky studentů, ředitelé středních škol ani zástupci ČESMAD Bohemia hlavu nevěší. Největší úskalí spočívá v laxním přístupu ze strany žáků a nezájmu vzdělávat se nad rámec běžného studia, uvedli ředitelé signujících škol. Opačný přístup eviduje úřad práce. „Ze strany uchazečů o práci vedených na úřadu práce je největší zájem právě o rekvalifikace na profesi Řidič. Vhodní adepti evidovaní na úřadu práce ale na tento typ rekvalifikace rychle ubývají,“ uvedl J. Pánek, vedoucí Oddělení zprostředkování a poradenství Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem.

Řešením by mohlo být znovuotevření samostatného učebního oboru Řidič, shodli se signatáři dohody na únorovém setkání. Tento typ by nabídl komplexní vzdělávání v požadovaném oboru a poskytl provázanou přípravu k získání potřebných řidičských oprávnění. Další setkání signatářů se proto zaměří na návrhy modernizace a doplnění oborů středního vzdělání s cílem zabezpečení absolventů s kvalifikací řidič nákladní a autobusové dopravy.

Tereza Vildová
/
kategorie Svaz v regionech
zpět