Co přinese RE:START strukturálně postiženým krajům

Proběhlo další setkání Dozorčí rady se zastoupením Svazu průmyslu a dopravy k zhodnocení, přípravě a realizaci opatření pro rozvoj Ústeckého kraje v rámci programu RE:START. Koordinační úlohu zastává tým Úřadu zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj.

Od schválení prvních opatření v akčním plánu programu RE:START se podařilo kromě jednoho rozběhnout všech 65 opatření, z toho se již pět z nich naplnilo. Mezi realizovaná opatření programu RE:START patří například Program na regeneraci brownfieldů nebo úspěšné navýšení tzv. 15 Ekomiliard o 3 miliardy korun na rekultivační činnost.

Dozorčí rada složená se zástupců krajské samosprávy, škol, zaměstnavatelů, odborů, obcí a měst, neziskových a rozvojových organizací na setkání začátkem března jednomyslně schválila nová opatření pro roky 2018 - 2019. Mezi ně patří například obnova a modernizace majetku podnikatelů, snížení nebezpečnosti provozu společnosti Spolchemie nebo modernizace výuky a rozvoje materiálně-technického zázemí škol a školských zařízení. V následujících týdnech se k navrženým opatřením vyjádří ministerstva a Vláda České republiky. O pokračování programu se rozhodne v letních měsících. Více na www.restartregionu.cz.

Sněm krajské tripartity

V pondělí 19. února v Teplicích se setkali zástupci zaměstnavatelů, odborů, krajské samosprávy i okresních tripartit na Sněmu Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje (HSR-ÚK). Pozvání přijalo také 10 senátorů a poslanců z regionu. V úvodu přítomní schválili témata a úkoly, kterým se bude krajská tripartita věnovat v roce 2018. Od přítomných zaznělo, že je potřeba řešit nakládání s komunálním odpadem, modernizaci dopravní infrastruktury a také příchod zahraničních pracovníků. Více informací zde

Tereza Vildová
/
kategorie Svaz v regionech
zpět