Regionální zastoupení pro Olomoucký, Pardubický a Zlínský kraj připravuje akce pro firmy

Kulaté stoly v olomouckém kraji

V Olomouckém kraji plánuje regionální zastoupení SP ČR kulatý stůl na téma činností Teritoriálního paktu zaměstnanosti Olomouckého kraje. Půjde o diskusi se sociálními partnery na téma podpory klíčových témat v oblasti vzdělávání a trhu práce, mj. predikce potřeb zaměstnavatelů na trhu práce, změny trhu práce v souvislosti s Průmyslem 4.0, další vzdělávání zaměstnanců, včetně absolventů a další témata. U kulatého stolu by měli zasednout signatáři Regionální sektorové dohody pro odvětví elektrotechniky v Olomouckém kraji a signatáři Paktu zaměstnanosti Olomouckého kraje. 

Kulaté stoly se zaměří i na vzdělávání
Dalšími tématy pro připravované kulaté stoly jsou duální vzdělávání a profesní preference středoškoláků v Olomouckém kraji. Prvně jmenované téma bude čerpat ze spolupráce s kolegy a sociálními partnery v Moravskoslezském kraji, kde probíhá pilotáž spolupráce vybraných škol a zaměstnavatelů v duchu duálního vzdělávání. Cílem tohoto kulatého stolu bude sdílet nejlepší zkušenosti ve spolupráci mezi zaměstnavatelem a školou a diskutovat nejvhodnější podporu a rozvoj prvků duálního systému tam, kde je to přínosné a efektivní.

Druhé jmenované téma souvisí s očekáváními budoucích absolventů, která jsou velkým otazníkem jak pro zaměstnavatele, tak mnohdy i pro samotné střední školy. Předmětem diskuse přizvaných sociálních partnerů u kulatého stolu budou výsledky analýzy pod názvem "Výzkum vývoje profesní orientace studentů středních škol v Olomouckém kraji", kterou si nechal Svaz průmyslu a dopravy zpracovat. Setkání by mělo posloužit k zamyšlení, jaká očekávání má člověk vstupující na trh práce ve vztahu ke svému studiu, oboru, škole, budoucímu zaměstnání a regionu.

Kulaté stoly v Pardubickém kraji

V Pardubickém kraji připravujeme kulatý stůl na téma dalšího vzdělávání zaměstnanců z pohledu potřeb firem, tedy uplatnitelnosti zaměstnanců a absolventů na trhu práce s ohledem na očekávané změny v souvislosti s trendem Průmyslu 4.0. Diskutovány by měly být i nástroje dalšího vzdělávání, například jejich digitalizace. U kulatého stolu v Pardubicích by měli zasednout mj. signatáři Regionální sektorové dohody pro odvětví chemie v Pardubickém kraji a signatáři Paktu zaměstnanosti Pardubického kraje. Kulatý stůl proběhne v dubnovém termínu, regionální zastoupení nyní konzultuje obsah a program s partnery Svazu. 

Kulaté stoly ve Zlínském kraji

Ve Zlínském kraji jsou v jednání kulaté stoly na téma duálního vzdělávání a na téma dalšího vzdělávání z pohledu zaměstnavatelů. Téma duálního vzdělávání bude taktéž čerpat ze spolupráce s kolegy a sociálními partnery z Moravskoslezského kraje, kde již probíhá pilotáž spolupráce vybraných škol a zaměstnavatelů v duchu duálního vzdělávání. 

Téma dalšího vzdělávání zaměstnanců je nahlíženo z pohledu potřeb firem, tedy uplatnitelnosti zaměstnanců a absolventů na trhu práce s ohledem na očekávané změny v souvislosti s trendem Průmyslu 4.0. Diskutovány budou i vhodné nástroje dalšího vzdělávání a jejich dostupnost. U kulatého stolu ve Zlíně by měli zasednout mj. signatáři Regionální sektorové dohody pro plastikářské odvětví ve Zlínském kraji a signatáři a partneři Paktu zaměstnanosti Zlínského kraje. Kulatý stůl by měl proběhnout v dubnovém či květnovém termínu, regionální zastoupení nyní konzultuje obsah a program s partnery Svazu. 

V Pardubicích dne 27.4. a ve Zlíně dne 4.5. připravujeme také  diskusní fóra na téma "Režim Ukrajina". Na diskusním fóru budou diskutovány praktické rady a postupy se zařazením firmy do Režimu Ukrajina u garanta, administrativní zpracování všech potřebných dokumentů pro uchazeče o zaměstnaneckou kartu až po příjezd pracovníka. Pozornost bude také věnována zadáváním vhodného volného pracovního místa na Úřadu práce. 

S náměty, připomínkami či dotazy nás neváhejte kontaktovat: Regionální zastoupení pro Olomoucký, Zlínský a Pardubický kraj.

Petra Švajdová
/
kategorie Svaz v regionech
zpět