Tradiční TECHNOhrátky i veletrh pracovních příležitostí KONTAKT

TECHNOhrátky jsou již šestým rokem úspěšnou inspirací řemesly.
Ve středu 14. února přijelo na první akci 6. ročníku projektu TECHNOhrátky Pardubického kraje do Integrované střední školy technické Vysoké Mýto 135 žáků z devíti základních škol. Aktuality na školních webech ukazují, že i v novém roce neztratily TECHNOhrátky nic ze své popularity.

Žáci ZŠ U Školek z Litomyšle se TECHNOhrátek zúčastnili úplně poprvé. Celou akci jsme si moc užili a seznámili se s řadou technických oborů. Měli jsme i možnost si vše prakticky vyzkoušet, což bylo prima. TECHNOhrátky se nám líbily, a bude-li možnost, zase se zúčastníme. Na závěr jsme ještě shlédli prezentace společností IVECO a Brück AM Zámrsk, převzali si ceny a spokojeni odjeli domů,“ píší žáci 8. A a 9. A z nové školy vedení učitelem matematiky Mojmírem Bogdanem.

Osazenstvo ZŠ a MŠ Kameničky protentokrát na dlouhé popisy rezignovalo a vsadilo na rozsáhlou fotogalerii s 81 snímky, které názorně ukazují, že si žáci užili spoustu zábavy. ZŠ Chrast zaujaly speciální noviny TECHNOhrátky info, které sdílí na webu. Žáci tak mají možnost pozorně si pročíst vše podstatné o vysokomýtské „integrovce“.

Aktuální informace zde: www.klickevzdelani.cz/technohratky

Padesátka firem se představila vysokoškolákům z Univerzity Pardubice na veletrhu pracovních příležitostí KONTAKT 2018
Tradiční jarní akcí Univerzity Pardubice se stal veletrh pracovních příležitostí KONTAKT. Letošní sedmnáctý ročník opět zprostředkoval setkání se zástupci padesáti různých společností. Absolventské ročníky a všichni studenti univerzity, kteří se zajímají o možnosti svého budoucího profesního působení, měli na stáncích zaměstnavatelů k tomu jedinečnou možnost přímo v univerzitním kampusu ve středu 14. března.

Kde najít práci nebo získat stáž po ukončení studia? Jaké požadavky mají zaměstnavatelé? Jakou odbornou praxi nebo stáž studentům nabízejí? Jaké trainee programy existují? Pro odpovědi na tyto a spoustu dalších otázek týkajících se budoucího uplatnění a situace na trhu práce si studenti z různých fakult Univerzity Pardubice mohli přijít do univerzitní auly a do foyer Fakulty chemicko-technologické.

Více zde: https://www.upce.cz/padesatka-firem-se-predstavi-vysokoskolakum-z-univerzity-pardubice-na-veletrhu-pracovnich

Na Dopravní fakultě Jana Pernera se vzdělávali středoškolští učitelé
V únoru se v prostorách Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice pohybovali kromě akademických pracovníků a studentů absolvujících své poslední zkoušky v zimním semestru i pedagogové z technických středních škol, kteří zde absolvovali vzdělávací kurz s dopravní tematikou, který jim přiblíží aktuální trendy v tomto oboru.

„Letos se kurz koná počtvrté. Je určen primárně pro učitele středních škol, kteří navštěvují přednášky podle svého výběru a oboru, který vyučují. Slouží také k navázání užší spolupráce se středními školami,“ říká organizátorka kurzu Zlatuše Sojková z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice a dodává, že patnáctka pedagogů dorazila do Pardubic z nejrůznějších středních škol s dopravní a technickou tematikou z celé republiky. Letos přijeli například z Prahy, Brna, České Třebové, Liberce, Břeclavi nebo Ústí nad Orlicí.

Získané informace z kurzu Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice využívají pedagogové přímo ve výuce. Prezentace z jednotlivých přednášek dostávají k dispozici a mohou s nimi dále nakládat a obohacovat výuku o aktuální informace a trendy v dopravě. Na základě získaných kontaktů současně mohou s Dopravní fakultou Jana Pernera navázat i hlubší odbornou spolupráci.

Petra Švajdová
/
kategorie Svaz v regionech
zpět