Regionální zastoupení SP ČR se podílí na rozvoji podnikatelského prostředí ve Zlínském kraji

Valaškokloboucké podnikatelské centrum

Dne 5. 2. se ve Valašských Kloboukách konalo pracovní jednání ve věci podnikatelského prostředí ve Zlínském kraji také za účasti regionálního manažera SP ČR Richarda Koubka. Valaškokloboucké podnikatelské centrum je prodlouženou rukou města Valašské Kloubouky v oblasti "zdravého" rozvoje města, tedy podnikatelského prostředí, rozvoje brownfields, spolupráce škol a firem, osvěty žáků ZŠ, pořádání tematických akcí a soutěží a exkurzí zaměřených na regionální trh práce a zaměstnavatele.

Pokud jde o zásadní překážky v podnikání, nejsou nijak odlišné od zbytku republiky. I zde podnikatele trápí nedostupné (startovací) bydlení, úbytek mladých lidí, dopravní infrastruktura (časová dojezdová náročnost např. do krajského města), revitalizace brownfields (náročné a často těžko splnitelné podmínky pro získání dotací), nedostatečné personální zdroje věnující se rozvoji města a regionu či nevyužitý potenciál regionu.

Více zde: http://www.vpcsro.eu/

 

Konference ke kariérovému poradenství ve Zlíně za účasti manažera regionálního zastoupení SP ČR
Ve Zlíně se dne 28. 2. 2018 na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Zlín uskutečnila konference zaměřená na inspiraci pro poskytování kariérového poradenství na základních a středních školách. Konference byla pořádána v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.
 
Akce byla určena především výchovným či školním kariérovým poradcům, ředitelům ZŠ a SŠ a odborné veřejnosti. V rámci konference byly mimo jiné představeny aktivity kariérového poradenství projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, do kterého se budou moci školy zapojit.

 

V Kroměříži podruhé zasedalo Grémium podnikatelů města Kroměříže
Grémium konané 25. 1. 2018 se věnovalo především tématu dopravy ve městě, konkrétně: situaci v MHD (jízdní řády, modernizace vozového parku), plánu mobility města Kroměříže, parkování ve městě (nové parkovací plochy), rozvoji cyklostezek (možnost předkládat návrhy do sítě cyklostezek), plánovaným opravám dopravní infrastruktury.
 
Mezi dalšími diskutovanými tématy byla spolupráce města s VUT Brno, využívaní příspěvků na mobilitu (referoval úřad práce) a repatriace Volyňských Čechů s pozitivní zkušeností s jejich integrací na trhu práce.
Hostitelem lednového podnikatelského grémia byla firma Plastika, člen SP ČR. Grémium je koncipováno jako informačně diskusní setkání za účasti zástupců vedení města, zástupců významných podniků a zájmových organizací, včetně SP ČR. Cílem grémia jakožto poradního orgánu rady města je rozvoj dialogu a spolupráce mezi městem a podnikatelskou obcí.
Petra Švajdová
/
kategorie Svaz v regionech
zpět