V Kraji Vysočina se letos chystají opravy silnic

Kraj Vysočina plánuje v roce 2018 opravit minimálně dvacítku mostů

Kraj Vysočina je prostřednictvím Krajské správy údržby silnic Vysočiny v letošním roce připraven provést opravu silnice II/4062 Jihlava – Pístov a Pístov průtah. Během léta a podzimu také proběhne v jihlavské ulici Telečská výměna historického kamenného podkladu za moderní a stabilnější asfalt. Po skončení  výběrového řízení musí vybraný dodavatel tuto rekonstrukci okamžitě provést, a to včetně opravy mostu na hranici obytné části a zahrádkářské kolonie.
 
Kraj v tomto roce zatím plánuje rekonstrukce cca dvacítky krajských mostů. Financování pro sedm z nich bude z krajského rozpočtu po zapojení disponibilního zůstatku hospodaření kraje z minulého roku. Jedním z těchto mostů je i dosud jediný uzavřený most v regionu na silnici III. třídy v Mírovce. Mosty a také opěrné zdi navržené na opravy jsou ve špatném technickém stavu, mosty většinou ve třídě V. - VI. ze  sedmibodové stupnice. Jejich stav se v posledním roce natolik zhoršil, že by v budoucnu mohlo kvůli odložení oprav dojít k omezení nebo úplnému ukončení jejich využívání. V letošní stavební sezóně je k opravám připraven most na silnici III/36055 Baliny, III/40511 Radonín, opraven bude také most v Chyšce nebo v Eši.
 
Rozpočet pro financování tohoto projektu ve výši 150 milionů korun ještě musí schválit krajské zastupitelstvo.
 

Čtrnáct úseků na krajských silnicích je připraveno na zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy

Během tohoto roku se chystají úpravy bezpečnostních opatření na čtrnácti úsecích silnic  II. a III. tříd. Jedná se o lokality s vysokou nehodovostí, které chce kraj předcházet.
 
„Pokud se podaří získat dotaci Státního fondu dopravní infrastruktury, dojde během následujících měsíců v deseti případech k osazení bezpečnostních svodidel. Vytipovány máme i tři úseky ke zlepšení protismykových vlastností položením hrubozrnného mikrokoberce. Ve stoupání u Kostelce na silnici II/406 chystáme změnu vodorovného dopravního značení a výměnu povrchu za povrch s lepšími protismykovými vlastnostmi,“ vysvětlil hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
 
Podle odhadů by úpravy měly vyjít na částku zhruba 25 milionů. Větší část by měly pokrýt dotace,  o které kraj zažádal.

Více na: https://www.kr-vysocina.cz
Pavel Slezar
/
kategorie Svaz v regionech
zpět