Liberecký kraj chce propojit zaměstnavatele a školy

Počátkem dubna t.r. se sešly na Krajském úřadě Libereckého kraje již tradičně významní zaměstnavatelé s hejtmanem Martinem Půtou, náměstkem pro školství Petrem Tulpou a vedoucím odboru školství Leošem Křečkem. Nechyběli ani ředitelé místních středních škol, technické univerzity Liberec, Úřadu práce či organizátoři EDUCA MY JOB z Home Credit Arény. 

Všichni zúčastnění diskutovali o budoucnosti veletrhu vzdělání a pracovních příležitostí EDUCA MY JOB. Ocenili jeho velký přínos při volbě střední školy nebo změně povolání. "V loňském roce Kraj vypravil autobusy pro 1680 žáků z 35 škol z Libereckého kraje a chceme v této podpoře pokračovat i nadále," zhodnotil hejtman Martin Půta. Zajímavá byla především možnost dalšího směřování veletrhu a jeho inovací. Nejdůležitějším úkolem pro organizátory bude přilákat co nejvíce rodičů, protože ti nejvíce ovlivňují výběr střední školy.

Dalším bodem jednání bylo zavedení prvků duálního vzdělávání, příklady ze zahraničí, klady i zápory. O zkušenostech s jeho zavedením v Moravskoslezském kraji informovala Naďa Vojtíšková, regionální manažerka SP ČR. Informovala i o nutné kvalifikaci učitelů odborných předmětů, o dětské univerzitě TUL, o připravovaných akcích RZ Liberec v roce 2018 na podporu technického vzdělávání či zvýšení počtu technický kroužků a tím i zapojení dětí do soutěže AMAVET.