O zaměstnance z Ukrajiny je velký zájem

 Zaměstnávání cizinců se věnoval odborný seminář pořádaný Svazem průmyslu a dopravy ČR dne 13. června 2017 v Ústí nad Labem, zúčastnilo se ho přes tři desítky firem z Ústeckého kraje.

Velký zájem je převážně o Ukrajince. Zaměstnavatelé si je zpravidla nemohou vynachválit. „Jsou velmi pracovití, žádají přesčasy a jsou pečliví,“ potvrdil ze svých zkušeností Miroslav Horký ze společnosti TRCZ, která sídlí v průmyslové zóně v Lovosicích. „Celkem naším podnikem prošlo třináct národností a Ukrajinci patří k těm nejspolehlivějším pracovníkům,“ dodal. Zaměstnávání Ukrajinců podporuje i vláda. V první fázi zavedla Projekt Ukrajina zaměřený na dovoz vysokoškolsky vzdělaných pracovníků. Firmám však chybí více zaměstnanci typu řemeslníci, strojaři či operátoři výroby než vysokoškolsky kvalifikovaní. Na to od samého začátku upozorňoval Svaz průmyslu a dopravy ČR.

„Po dlouhých vyjednáváních mezi ministerstvy a zaměstnavateli jsme proto uvítali, že začátkem srpna 2016 byl spuštěn Režim Ukrajina určený primárně pro technické pracovníky s nízkou a střední kvalifikací. Svaz průmyslu a dopravy je jedním z garantů, kde firmy mohou podávat žádosti o zařazení do Projektu i Režimu Ukrajina“, sdělila Renata Zbranková ze zaměstnavatelské sekce Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Cílem obou projektů je zjednodušit a urychlit přidělování pracovních povolení. V případě Režimu Ukrajina však nastal opačný efekt. Vzhledem k vysoké poptávce českých firem o ukrajinské pracovníky se kvóty rychle plní a čekací doba pro vydání zaměstnanecké karty pro práci v ČR je nyní 109 dní. K červnu 2017 požádalo Svaz průmyslu a dopravy přes 70 firem o obsazení 990 pracovních míst, které na českých úřadech práce zůstaly neobsazené. Na základě velké poptávky došlo k navyšování kapacit, aktuálně může být zpracováno až 9 800 žádostí za rok. A jaké výdělky ukrajinští pracovníci očekávají? „Ne za každou mzdu jsou Ukrajinci ochotni do Česka přijet pracovat. Minimální částka se pohybuje mezi 500 – 600 Euro po odečtení nákladů za ubytování. “ upozornila Michaela Macharik ze společnosti TOP PEOPLE, která se zabývá vyhledáváním vhodných kandidátů na Ukrajině a vyřízením všech potřebných náležitostí spojených s prací v české firmě.

V souvislosti se zaměstnáváním cizinců z dalších zemí Zbranková upozornila, že obdobný projekt, jako vznikl pro Ukrajinu, se uvažuje také pro Mongolsko.

Tereza Vildová
/
kategorie Svaz v regionech
zpět