Českolipský Bombardier je otevřený ke spolupráci se školami

Koncem dubna uspořádal Svaz průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s CzechInvestem workshop pro kariérní poradce ze základních a středních škol v okrese Česká Lípa. Cílem bylo navázat na kariérní poradenství škol a pomoci rozšířit informace o žádaných profesích.

 

Nejen kariérní poradce ZŠ a SŠ, ale i pracovníky úřadu práce, pedagogickopsychologické poradny a zástupce prezentujících firem přivítala v prostorách svého českolipského závodu společnost Bombardier Transportation.

Svaz představil z pozice zaměstnavatelů kariérním poradcům poptávku a z ní plynoucí příležitosti, které firmy nejen v českolipském regionu nabízí. Opět se ukázalo, že je velká poptávka po technických oborech. Že technické vzdělání neznamená jen bezmyšlenkovitou práci u poloautomatické linky, se účastníky pokusili přesvědčit zástupci Bombardieru, kteří setkání zahájili exkurzí po svém závodě.

Bombardier v České Lípě vyrábí vozové skříně většinou regionálních vlaků pro zahraniční dopravce. Výroba železničních vozidel je však specifická tím, že se jedná o výrobu malosériovou, a proto do značné míry ruční s relativně malým podílem robotizace. V důsledku toho se návštěvníci měli příležitost seznámit s celou řadou vysoce kvalifikovaných profesí napříč všemi stupni vzdělání. Tato zkušenost ukázala, že perspektivní kariéra v oblasti technických oborů čeká nejen na špičkové odborníky po doktorském stupni vysokoškolského vzdělání, ale rovněž na absolventy středních škol a učilišť. To ostatně dosvědčili i někteří zaměstnanci, kteří své někdejší učitele poznali a ochotně se k nim hlásili.

Potenciál technického vzdělání potvrdily i prezentace firem. Zástupci Bombardieru, Festoolu, Lasvitu a Preciosy předtavili podmínky pro zaměstnance či způsoby spolupráce se školami. Přestože se jedná o zcela odlišné druhy průmyslu, různé obory, cílové trhy či typy zákazníků zástupci zaměstnavatelů se shodovali, že pracovníků pro technické pozice je v současné době na pracovním trhu nedostatek. Dalšími styčnými body jednotlivých prezentací byla zřejmá ochota všech zaměstnavatelů spolupracovat se školami a žáky již v průběhu jejich vzdělávání a rovněž ohodnotit pracovníky v technických pozicích výrazně lépe, než bývalo v minulosti zvykem, a to i ve srovnání s tzv. bílými límečky.

Svaz průmyslu a dopravy vytváří v libereckém regionu silnou a spolehlivou platformu pro setkávání škol a zaměstnavatelů a prezentaci pracovních příležitostí žákům hledajícím své budoucí uplatnění. 

Naděžda Vojtíšková
/
kategorie Svaz v regionech
zpět