Plánované akce v Kraji Vysočina

prázdninové pondělky v galerii - řemeslná dílna

Pracovníci Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě připravili pro děti prázdninový program v podobě tvořivých dílen. Každé pondělí se děti mohou těšit na jiné tvoření. Objeví se zde například šperkařská nebo textilní dílna. Děti si zde vyrobí různé dekorace, které si potom mohou donést domů. Tato akce jim má  pomoci k rozvíjení kreativity a procvičování jemné motoriky. První kreativní pondělí se uskuteční 3. července a má název Papírová dílna.

Bližší informace se dozvíte zde: https://kalendar.kr-vysocina.cz/kalendar/detail/32265

vstupní vzdělávání - veřejná ekonomika a finance

Kraj Vysočina připravil vzdělávací seminář na téma Veřejná ekonomika a finance. Hlavními body tohoto semináře budou státní zásahy do ekonomiky a jejich příčiny nebo rozpočet obce a rozpočet kraje, faktory ovlivňující velikost a strukturu rozpočtu. Akce proběhla už v minulých letech a měla velmi kladné odezvy.

Bližší informace naleznete zde: https://kalendar.kr-vysocina.cz/kalendar/detail/31091

Pavel Slezar
/
kategorie Svaz v regionech
zpět