Nejčastější chyby, které dělají zaměstnavatelé v odměňování


Na diskuzním fóru k tématu Pracovněprávní legislativa – odměňování zaměstnanců, které uspořádalo regionální zastoupení Svazu průmyslu a dopravy 12. dubna v Ústí nad Labem, se sešlo na třicet zástupců zaměstnavatelů Ústeckého kraje. Cílem bylo seznámit účastníky s novinkami v pracovněprávní legislativě a diskutovat jejich dopady na podnikovou praxi. Speciálně jsme se zaměřili na odměňování zaměstnanců v kontrolní činnosti inspekce práce. Tématem provedl Ing. Miroslav Zemandl z Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký a Liberecký kraj.

Na setkání z oblasti pracovněprávní legislativy zazněly například informace o změnách v zákoně o zaměstnanosti a zákoníku práce týkající se agenturního zaměstnávání, zaměstnávání osob se zdravotním postižením nebo diskriminaci.

V rámci prevence porušování zákonů týkajících se odměňování zaměstnanců upozornil Ing. Zemandl na nejčastější delikty ze strany zaměstnavatelů, na které inspektorát práce naráží ať už při plánovaných kontrolách, nebo na udání ze strany zaměstnanců. „Jedná se například o porušení při nedodržení splatnosti u výplaty mzdy, platu nebo odměny, neposkytnutí zákonného příplatku, neposkytnutí mzdy zahrnující práci přesčas, započtení pohledávek u srážek ze mzdy nebo nesprávném určení poměrné části mzdy při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby,“ upřesnil Ing. Zemandl.

V diskuzi ke srážkám ze mzdy zaměstnavatelé narazili na problém spojený s exekucemi zaměstnanců a zaměstnaneckým benefitem v podobě příspěvku na startování, který zaměstnavatel provádí výhradně formou srážky ze mzdy. Ing. Zemandl totiž upozornil, že dle § 147 definujícího pořadí srážek má srážka za exekuce přednost. V takovém případě pak nelze provést srážku příspěvku na stravování. Zaměstnavatelé následně debatovali nad východiskem této situace.

Diskuse po celou dobu konání fóra byla velmi plodná a všem přinesla mnoho nových poznatků a podnětů.
Lenka Dudková
/
kategorie Svaz v regionech
zpět