Čtvrtý ročník Živých knihoven povolání odstartoval v Náchodě

Svaz průmyslu a dopravy ČR pravidelně pořádá Živou knihovnu povolání pro žáky osmých a devátých tříd základních škol. Svaz tím přispívá k motivaci dětí ke studiu technických oborů, či profesí, kde je dlouhodobý nedostatek zaměstnanců. Na interaktivní akci si mohou žáci na jednotlivých stanovištích práci vyzkoušet a popovídat si s člověkem, který se daným povoláním živí. Živé knihovny povolání slavily úspěch u žáků i zaměstnavatelů i v jiných krajích ČR. Proto Svaz nyní akci poprvé pořádá i ve spolupráci s městem Náchod.

„Svaz na akci seznamuje žáky s firmami z jejich okolí. Představuje jim povolání, která firmy nabízejí, a dává jim možnost na chvíli si vyzkoušet, co by to znamenalo v nich pracovat. A to ještě předtím, než se žáci budou rozhodovat, na které školy si dál podají přihlášky,“ vysvětluje Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Premiéra akce v Náchodě proběhla 15. ledna v Městském divadle Dr. Josefa Čížka. Prozkoumat povolání, kde by se mohly uplatnit, přišlo na 400 dětí ze škol ZŠ Machov, ZŠ Komenského, ZŠ T. G. M. Náchod, ZŠ Plhov, ZŠ Hronov a ZŠ z Police nad Metují.

„Uspořádání takovéto akce v našem městě velmi vítám. Je to další příležitost, jak žákům základních škol nabídnout možnost správné volby budoucího zaměstnání a konkrétní ukázky z činnosti největších firem našeho regionu, jež zaměstnávají stovky lidí. Je samozřejmostí, že město takovouto akci podpořilo a jsem rád, že se aktivně zapojily i místní firmy,“ komentoval konání Živé knihovny starosta Náchoda Jan Birke.

„Jsem ráda, že se starosta Birke a Rada města Náchod stali partnerem akce. Svaz průmyslu a dopravy ČR díky tomu mohl navázat na kariérové poradenství škol. Pomáhá žákům posledních ročníků s výběrem střední školy a budoucího povolání, ve kterém najdou uplatnění. Chceme tím do budoucna zamezit odlivu pracovní síly z Náchodska jinam za prací," řekla Ing. Naďa Vojtíšková, regionální manažerka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Od výroby až po kariérního poradce

Firma Atas elektromotory Náchod a. s. seznámila žáky s vývojem produktů a technologií výroby. Děti si vyzkoušely demontáž a montáž jednoduchého motoru. Zhotovený motor si za asistence odborníků připojily do sítě a prověřily jeho chod. Vyzkoušet si mohly i práci na hobby brusce a hobby pilce. Podívaly se, jak fungují 3D tiskárny.

Majitel firmy Wikov MGI a.s. Martin Wichterle nastínil dětem pozici konstruktéra, který nesedí pouze u počítače, ale má dnes možnost se podívat i do celého světa.

Sněžka, výrobní družstvo Náchod seznámila žáky s povoláním šičky. Zájemci si mohli sami vyzkoušet šití na průmyslovém šicím stroji.

Společnost ČEZ a.s. předvedla žákům, jak může být zajímavá práce elektrikáře pracujícího se silnoproudem v terénních podmínkách. Prohlédli a vyzkoušeli si pracovní pomůcky a nářadí, se kterými každý den pracují.

Firma Farmet a.s. Česká Skalice přestavila, co dělá u nich v závodě konstruktér nebo technolog a jaké vzdělání musí mít. Vážnější zájemci, se zajímali o exkurze nebo dokonce stáže a brigády ve firmě.

Se svou profesí je seznámil i kariérový poradce Úřadu práce ČR, kontaktního pracoviště Náchod. Společně s ním děti skládaly mozaiku běžného pracovního dne kariérového poradce. Na stanovišti Oblastní nemocnice Náchod a.s. v úzké spolupráci se Střední odbornou školou sociální a zdravotnickou a Evangelickou akademií si děti nejvíce chtěly vyzkoušet resuscitaci a odběr krve a aplikaci injekcí na figurínách.

Svaz podporuje technické vzdělávání

Svaz pomáhá řešit nedostatek technicky vzdělaných zaměstnanců již na úrovni vzdělávání. Nezaměřuje se pouze na žáky základních a středních škol, pro které kromě velice oblíbené Živé knihovny povolání pořádá exkurze přímo do výrobních závodů, ale věnuje se i výchovným a kariérním poradcům.

Naděžda Vojtíšková
/
kategorie Svaz v regionech
zpět