Druhý ročník Živé knihovny povolání opět v Trutnově


Virtuální realita na Živé knihovně
Pro 300 žáků posledních ročníků sedmi základních škol z Trutnova a okolí připravily regionální firmy šest stanovišť, kde jim jednotliví pracovníci představili interaktivní formou svá povolání. Akce se konala v trutnovském společenském centru Uffo.

Profesi strojního zámečníka (montážníka) představili pracovníci KASPER KOVO. Aktivně zapojili děti do připravené soutěže, kde mohly získat ceny. Nejúspěšnější mladý montážník dokonce vyhrál trička KASPER nejen pro sebe, ale i pro svou třídu.

Na stanovišti Oblastní nemocnice Trutnov si žáci vyzkoušeli pozici zdravotníka. Prakticky šlo o polohování imobilního člověka, péči o inkontinentního pacienta a obsluhu elektricky polohovatelného lůžka. Žáci si dále osvojili základy obvazové techniky a měření tělesných funkcí. Na umělé paži mohli aplikovat injekce do svalu a pod kůži. Otrlejší návštěvníci zjistili, co obnáší odběr žilní krve. Náročnou a zajímavou práci zdravotního personálu vykreslili nejen pracovníci nemocnice, ale i studenti a studentky VOŠ a SZŠ Trutnov.

Předváděné povolání firmy ABB – programátor řídicích systémů – ukázalo žákům, že technické povolání není jen o tom sedět celou pracovní dobu před počítačem a dělat nezáživnou práci, ale že je také o možnostech poznávat svět a kulturu jiných zemí. Navíc robot YuMi podepisoval vlastnoručně zájemcům pohled, který si na památku odnesli s sebou.

Společnost ČEZ představila žákům, jak může být zajímavá práce elektrikáře pracujícího se silnoproudem v terénních podmínkách. Prohlédli si a vyzkoušeli pracovní pomůcky a nářadí, se kterými každý den elektrikáři pracují.

Techniku jakosti zajímavou formou dětem přiblížila firma Siemens. Ta jim zároveň umožnila vyzkoušet si virtuální realitu v logistice v praxi.

Poslední stanoviště bylo Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání Úřadu práce ČR. Kariérní poradci žáky informovali o besedách se ZŠ, které každoročně pořádají pro deváté ročníky. Poradili, co zvážit před výběrem školy, jaký je průběh přijímacího řízení, jaká je nabídka oborů v okrese Trutnov a jaká je aktuální situace na trhu práce. Žáci si také vyzkoušeli test pracovních předpokladů.

Firmy představily především technická povolání, kde je v současné době nedostatek zaměstnanců. S tím se potýkají i ve zdravotnictví. Svaz průmyslu a dopravy organizuje společně s místními firmami cyklus Živá knihovna povolání, aby zvýšil povědomí o těchto oborech a ukázal žákům konkrétní pracovní pozice.

Foto: trutnovinky.cz

 

Naděžda Vojtíšková
/
kategorie Svaz v regionech
zpět