Budoucnost textilního průmyslu v ČR

Zástupci textilního průmyslu z celé republiky probírali začátkem září v Hradci Králové budoucnost tohoto odvětví. Představitelé krajské samosprávy, škol i zaměstnavatelů by uvítali podporu textilního průmyslu ze strany státu, protože se potýkají s nedostatkem kvalifikované pracovní síly. Střední školy bojují s nezájmem žáků o studium textilních oborů. Účastníci setkání si vyměnili zkušenosti a nápady, firmy pak nově získaly možnost navázat spolupráci se Střední průmyslovou školou textilní v Liberci a textilní fakultou Technické univerzity v Liberci.

Gbelec Ondřej
/
kategorie Svaz v regionech
zpět