VUT v Brně opět hostuje největší studentskou technickou soutěž v Evropě

EBEC (European BEST Engineering Competition ) je studentská soutěž, která se může pyšnit titulem největší technické soutěže v Evropě. Soutěží se na lokální, regionální i celoevropské úrovni a právě jedno z lokálních kol se už po třinácté uskuteční pod záštitou VUT v Brně. EBEC se za svou dobu trvání stal zárukou zábavy, týmové práce, nekonvenčního myšlení a hlavně uvedení teoretických znalostí ze školních lavic do praxe. Ani tento rok tomu nebude jinak. Jediným rozdílem oproti předešlým ročníkům je, že se EBEC Brno 2021, vzhledem k aktuální situaci, uskuteční poprvé online. 

Během čtvrtého březnového týdne budou mít studenti možnost ukázat, co v nich je. Těm nejlepším se kromě super cen a stipendií podaří vybojovat také postup do regionálního kola, které se tento rok uskuteční pod záštitou univerzity ve švédské Uppsale. Soutěž probíhá ve dvou kategoriích, Case Study a Team Design. V kategorii Case Study jde především o kreativní myšlení. Ve stanoveném čase je potřeba vymyslet hypotetický návrh řešení zadaného problému a podložit ho reálnými daty. V kategorii Team Design soutěžící řeší zadaný úkol namodelováním zařízení v daném časovém limitu, pomocí určeného softwaru. Velmi důležitou částí obou kategorií je odprezentování řešení před odbornou porotou. Většina zadání bývá vytvořena ve spolupráci s partnerskými firmami z technického odvětví, jako například Honeywell či Garrett. Právě networking s firmami z oboru je jeden z hlavních důvodů oblíbenosti EBECu u studentů. O kontakt s firmami nebudete ochuzeni ani počas online verze EBECu a to díky doprovodnému programu, který bude součástí každého soutěžního dne. Celá soutěž včetně programu bude streamovaná, takže se může “přijít” podívat na průběh soutěže úplně kdokoliv. Určitě to bude stát za to! Registrace již běží na https://ebec.cz/

Přípravy na EBEC 2021 v Brně probíhají téměř půl roku. Akci pořádá studentský spolek BEST Brno, který vznikl v roce 2005 s cílem pomáhat studentům rozvinout svoje dovednosti kreativním způsobem a získat bližší kontakt s praxí. Organizace BEST (Board of European Students of Technology) je studentská nezisková organizace, která má v současnosti více než 90 poboček ve 33 zemích Evropy a celkem eviduje přibližně 3 300 členů. Její tradice sahá až do roku 1989 a počet jejích členů od té doby neustále roste. V České republice je BEST zastoupen také v Praze.

Gbelec Ondřej
/
kategorie Svaz v regionech
zpět