Firmy z Prahy a Středních Čech se školily v bezpečnosti práce

Diskusní fórum na téma Zajištění BOZPse uskutečnilo v Praze . Garant diskusního fóra, Ing. Jan Šeliga, zúčastněné vtáhl do víru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V rámci akce bylo zmíněno, že je potřeba školení BOZP přizpůsobit jednotlivým pozicím. Jeden všeobecný informační základ pro všechny je možný, ale další doškolení by se mělo uskutečnit na pracovišti a zohlednit konkrétní pracovní povinnosti. 
Často se ale v rámci BOZP zapomíná na komunikaci s lidmi - s kolegy a podřízenými zaměstnanci. Bez teto komunikace ke zjištění rizik se přijímají pouze rizika uváděná softwarem. 
Diskusní fórum se tématu BOZP věnovalo komplexně a byla diskutována témata, která se týkala nejen bezpečnosti práce, ale také požární ochrany, první pomoci a školení řidičů. Dana témata je možné ve firmách školit také prostřednictvím e-elearningu, ale tato forma není úplně ideální a je velmi těžké dokazovat, kdo daný e-elearingový kurz absolvoval.
Dále zúčastnění diskutovali např. nad pojmy pracovní úraz a smrtelný pracovní úraz, zdravotní způsobilost a rozdíly mezi osobními ochrannými prostředky a osobními ochrannými pracovními prostředky. 
Pan Šeliga s účastníky prošel také nejčastější prohřešky zjištěné v rámci kontrol oblastního inspektorátu práce a překvapil je neuvěřitelným údajem v podobě 6870 udání během jednoho roku.
Zuzana Šestáková
/
kategorie Svaz v regionech
zpět