Co se skrývá za projektem Regiony v centru dění?

Rozvoj sociálního dialogu a činnosti krajských tripartit, poradenství a vzdělávání představují klíčové aktivity projektu Regiony v centru dění. Konkrétně to znamená 140 seminářů, 59 kulatých stolů či 6000 klientů poradenských služeb.

Tento projekt, jehož celý název zní „Podpora sociálního dialogu se zaměřením na rozvoj a kvalitu služeb sociálních partnerů v regionálních strukturách a regionálních odvětvových svazech ČMKOS a SP ČR", koordinuje Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) a Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) v něm vystupuje v roli partnera. Realizace projektu probíhá od ledna 2013 do června 2015. Cílovou skupinou jsou zaměstnavatelé a zaměstnanci. Podrobné informace o projektu a jeho výstupech.

Poradenství

V často spletitých vztazích zaměstnavatel-zaměstnanec a ve složitém legislativním prostředí znamenají poradenské služby cennou pomoc.

Poradenství poskytované ČMKOS

S regionálním právním poradenstvím ČMKOS začala ihned po zahájení projektu a lze ho rozdělit na dvě základní části:

  • poradenství v pracovněprávních vztazích a
  • poradenství v otázkách vedení sociálního dialogu.

Rychlé kontakty

 

ČMKOS zřídila 12 Regionálních poradenských center pro zaměstnance (RPC PZ), která sídlí v hlavních městech jednotlivých krajů (vyjma Středočeského kraje a hlavního města Prahy). Jejich činnosti jsou dále rozšiřovány o jedno kontaktní místo v příslušném regionu.
V každém centru působí právník a regionální manažer pro sociální dialog, kteří poskytují poradenství tzv. „tváří v tvář", ale poradenství můžete využít i na internetu a od letošního února také telefonu (infolinka má číslo 840 888 233).

Ze statistik o poskytnutých radách vyplývá, že největší množství dotazů se týká pracovních podmínek zaměstnanců, ukončování pracovního poměru a odstupného a uzavírání konkrétních podnikových kolektivních smluv.

Poradenství poskytované SP ČR

Rychlé kontakty

 

Svaz průmyslu a dopravy ČR se plně zapojil do projektu k 1. červnu 2013 a poskytuje také poradenské aktivity v pracovně právní oblasti. Dotazy od členských firem a jejich zaměstnanců zodpovídáme:

  • prostřednictvím Regionálních zastoupení SP ČR a
  • také prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webu www.socialnidialog.cz nebo přímo na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Na některé zajímavé dotazy a odpovědi na ně se můžete podívat v sekci Zodpovězené dotazy. 

Vzdělávání

Výše uvedené činnosti doplňují v rámci projektu Regiony v centru dění odborné semináře pro zaměstnance a zaměstnavatele zaměřené na pracovněprávní vztahy, environmentální legislativu, rozvoj lidských zdrojů, problematiku BOZP a v neposlední řadě na měkké dovednosti v oblasti vyjednávání a komunikace.

Sociální dialog na regionální úrovni

V rámci projektu budou organizována „tripartitní" setkání za účasti zástupců odborů, zaměstnavatelů a veřejné správy. Cílem je, aby vzniklo sociální partnerství na regionální úrovni, které umožní flexibilně a operativně řešit aktuální problémy a situace v regionu. Věcná témata jednání se zaměřují na dopravní obslužnost, občanskou vybavenost a ekologickou či školskou koncepci každého kraje.

esf eu oplzz podpora-01

Sládková Alice
/
kategorie Svaz v regionech
zpět