V Ostravě začíná druhý ročník úspěšné HR Akademie

Ekonomická fakulta Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava, partner Svazu průmyslu a dopravy ČR, spouští po úspěšném prvním ročníku druhý běh svých kurzů zaměřených na řízení a rozvoj lidských zdrojů.

Kurzy vznikly a jsou realizovány díky prof. Daně Dluhošové, děkance Ekonomické fakulty, která velmi podporuje spolupráci fakulty s praxí.

Kurzy HR Akademie I, HR Akademie II a kurz Řízení lidí pro liniové manažery jsou prakticky zaměřené kurzy z oblasti managementu lidských zdrojů. Jsou výjimečné tím, že jsou lektorovány personálními manažery s dlouholetou praxí a bohatými profesními zkušenostmi. Cílovými skupinami kurzů jsou linioví manažeři, personální manažeři a studenti různých oborů vysokých škol. Kurzy jsou garantovány Ekonomickou fakultou VŠB-TU Ostrava a Svazem průmyslu a dopravy ČR, za který podepisuje absolventský certifikát viceprezident Jan Rafaj.

 „Velice jsme uvítali realizaci takového vzdělávacího kurzu. Osobně mám pocit, že oblast řízení a rozvoje lidských zdrojů byla dlouho podceňována a kvalitních platforem, kde si mohou zkušení profesionálové i lidé se zájmem o personalistiku vyměňovat své zkušenosti a vzájemně se obohacovat, je stále málo. Jsme rádi, že v Moravskoslezském kraji se motorem změny ve vzdělávání personalistů stala naše partnerská Ekonomická fakulta a že lektorsky je kurz veden řadou manažerek našich členských podniků i mezinárodními autoritami v oblasti řízení lidkých zdrojů“, řekl regionální manažer SP ČR pro Moravskoslezský kraj Petr Holica.

Veškeré informace o programu HR Akademie naleznete http://www.ekf.vsb.cz/hra/cs/index.html.

Eva Králíková, manažerka vnějších vztahů EKF VŠB - TUO

Gbelec Ondřej
/
kategorie Svaz v regionech
zpět