Karlovarský kraj hlásí kritický nedostatek kvalifikovaných pracovníků v oblasti černých řemesel

Takzvaná černá řemesla patří v Karlovarském kraji k tradičním oborům, a přestože představují významný segment trhu práce, trpí nedostatkem uchazečů o práci i o jejich studium. Černá řemesla přitom nabízejí výborné zázemí v podobě aktivit místních společností, přesto mladí lidé nemají zájem o takovou práci.

Tuto problematiku podrobně zanalyzoval v rešerši pro Karlovarský kraj realizační tým projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“, jenž inicioval a realizuje Svaz průmyslu a dopravy ČR se svým partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů, a rozhodl nabídnout k nápravě tohoto stavu jedinečný nástroj rozvoje lidských zdrojů v podobě regionální sektorové dohody pro Karlovarský kraj. Sektorová dohoda je právně nevymahatelný dokument, jehož podpisem jednotliví partneři z řad zaměstnavatelů, zaměstnanců, vzdělávacích institucí, krajských samospráv a státní správy vyjadřují shodu na způsobu řešení vybraných problémů a svou vůli podílet se na realizaci konkrétních opatření vedoucích k minimalizaci vybraných problémů. Regionální sektorové dohody, které budou uzavírány ve všech 13 krajích České republiky kromě hlavního města Prahy, řeší problematiku rozvoje lidských zdrojů v krajích a jejich cílem je udržet konkurenceschopnou a produktivní ekonomiku a využít potenciálu lidských zdrojů v regionech.

K tomuto tématu byl 2. září 2014 v Karlových Varech uspořádán kulatý stůl, kterého se zúčastnili zástupci zaměstnavatelů, jako jsou např. ASTOS Machinery, ept connector, ABYDOS, Sokolovská uhelná, WITTE Nejdek a další, ale také vzdělavatelé, odborové organizace a reprezentanti Krajského úřadu a Úřadu práce ČR z Karlovarského kraje.

V úvodu seznámili Bohumil Mužík a Vlastimil Hromíř ze Svazu průmyslu a dopravy ČR přítomné s přínosy projektu a samotných sektorových dohod pro oblast RLZ a vysvětlili zjištění, popsaná a shrnutá v karlovarské rešerši, a jejich návaznost na strategické a analytické podklady. Poté byli účastníci podrobně informováni o Národní soustavě kvalifikací a konkrétních profesních kvalifikacích, jejichž získání by mělo představovat hlavní opatření k řešení nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců.

V následné diskusi zaměstnavatelé vyjádřili shodu nad zpracováním regionální sektorové dohody a zmínili se o problémech s uchazeči o práci a se zaměstnanci, kteří nastoupí. Jak uvedl např. Tomáš Musil z ept connector, i přes úzkou spolupráci s Úřadem práce se jim nedaří obsadit volná místa. „Uchazeči o práci jsou zhýčkaní a nemají potřebu pracovat. Jsme rádi, když nám zaměstnanci vůbec chodí do práce. Velmi často se stává, že přijmeme do pracovního poměru nové zaměstnance, ti ale dají za týden výpověď a raději se znovu přihlásí k sociálním dávkám,“ řekla Marie Miková ze společnosti KORNET. Veronika Dankanicsová z Úřadu práce doplnila, že Úřad práce má databázi uchazečů o zaměstnání, nemá ale nástroje k tomu, aby je donutili absolvovat rekvalifikace, které si nezaměstnaní nepřejí. „Mladí lidé tvrdí, že nevědí, proč by měli pracovat, když se se současnou vládní politikou důchodu ani nedožijí,“ zmínila.

Vznik regionální sektorové dohody podpořil i Karlovarský kraj. Náměstek hejtmana pro Karlovarský kraj Václav Sloup informoval, že Karlovarský kraj nabízí každoročně 1 400 míst pro technické vzdělávání. V roce 2010 a 2011 byl záměr přijmout 1 820 žáků, nastoupilo cca. 800 a absolvovalo jich cca. 300. V roce 2013 byla nabídka pro 1 389 žáků, absolvovalo jich pouze 460. V roce 2014 bylo přijato 665 žáků. „Není to ovšem problém nezájmu žáků, ale jejich rodičů – ti za ně rozhodují, mají vidinu středoškolského a následně i vysokoškolského vzdělání, přestože pak takoví absolventi těžko hledají uplatnění.“ sdělil.   

V závěru jednání přítomní diskutovali o navrhovaných opatřeních, které by měly být součástí akčního plánu regionální sektorové dohody. K nim patří kupříkladu zajištění Autorizovaných osob pro ověřování výsledků dalšího vzdělávání a vzdělávacího zázemí pro řemeslné obory, široká mediální kampaň a propagace řemeslných oborů jako moderních, bezpečných a „perspektivních“, podpora prvků duálního systému vzdělávání a učňovských i maturitních oborů formou užší spolupráce zaměstnavatelů a vzdělavatelů a vypisováním stipendií ze strany zaměstnavatelů i krajské samosprávy.     

Všichni účastníci potvrdili svůj zájem zúčastnit se tvorby a realizace regionální sektorové dohody pro Karlovarský kraj na téma nedostatku kvalifikovaných pracovníků v oblasti černých řemesel. Nyní tedy bude přistoupeno k tvorbě dohody a k ní a jejím jednotlivým opatřením se pak svými podpisy připojí jako partneři zaměstnavatelé, zástupci zaměstnanců, vzdělavatelé i veřejná správa.

Situace je totiž zoufalá a není již čas čekat na zázraky. Regionální sektorová dohoda pro Karlovarský kraj by měla být účinným a především rychlým nástrojem řešení tohoto stavu.

esf eu oplzz podpora-01

Gbelec Ondřej
/
kategorie Svaz v regionech
zpět