Nedostatek kvalitních pracovníků v gumárenském a plastikářském průmyslu ve Zlínském kraji pomůže řešit regionální sektorová dohoda

Gumárenský a plastikářský průmysl byl celá desetiletí hybnou silou ekonomiky Zlínského regionu, výroba byla také provázána s výzkumnými a vývojovými pracovišti. Tyto obory mají tradici, vykazují velký podíl na zaměstnanosti a díky své konkurenceschopnosti mají potenciál dalšího růstu a určité stability. Přes to všechno však Zlínský kraj trápí disproporce na trhu práce, především nedostatek kvalitních pracovníků.

Proto se v pátek 26. září 2014 sešli ve Zlíně zástupci zaměstnavatelů plastikářského a gumárenského sektoru, Krajského úřadu, Úřadu práce, středních škol, zaměstnavatelských svazů a odborových organizací, aby diskutovali o konkrétních možnostech vzájemné spolupráce v oblasti podpory dostatku a kvality technicky vzdělaných pracovníků ve Zlínském kraji.

Výsledkem kulatého stolu byla shoda zúčastněných na přípravě regionální sektorové dohody pro gumárenské a plastikářské odvětví. Sektorová dohoda je právně nevymahatelný dokument, jehož podpisem jednotliví partneři z řad zaměstnavatelů, zaměstnanců, vzdělávacích institucí, krajských samospráv a státní správy vyjadřují shodu na způsobu řešení vybraných problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů a svou dobrovolnou vůli podílet se na uskutečnění konkrétních opatření k odstranění disparit na regionálním trhu práce. Sektorové dohody vznikají v rámci projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“, jenž inicioval a realizuje Svaz průmyslu a dopravy ČR se svým partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů.

Prostřednictvím regionální sektorové dohody budou realizována opatření zaměřená na ovlivnění nabídky pracovních sil pro plastikářství a gumárenství v souladu s potřebami firem ve Zlínském kraji. K aktivitám, které účastníci prodiskutovali a chtějí je zařadit do akčního plánu, jenž je součástí regionální sektorové dohody, patří mimo jiné způsob zatraktivnění technických oborů, zkvalitnění komunikace s veřejností, podpora těsnější spolupráce škol a firem, možnosti v oblasti dalšího vzdělávání, jako např. účelně zaměřené rekvalifikace a podpora ze strany kraje, Úřadu práce a zaměstnavatelských svazů. Společným jmenovatelem však je především nutnost vzájemné koordinace a spolupráce všech zainteresovaných aktérů, díky které lze dosáhnout vyrovnané situace na trhu práce.

Podporu vzniku a tvorbě regionální sektorové dohody pro Zlínský kraj vyjádřili zástupci významných plastikářských a gumárenských firem, jako jsou Continental Barum, Greiner Assistec, Fatra, Mitas, PLASTIKA, Pipelife, ale i reprezentanti Krajského úřadu Zlínského kraje, Krajské pobočky Úřadu práce ve Zlíně, SPŠ Otrokovice, SPŠOA Uherský Brod, KCDPV Zlínského kraje, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Krajské hospodářské komory Zlínského kraje a Regionální rady odborových svazů ČMKOS Zlínského kraje.


Více informací o sektorových dohodách naleznete na  www.socialnidialog.cz.

esf eu oplzz podpora-01

Gbelec Ondřej
/
kategorie Svaz v regionech
zpět