Generální ředitelka Svazu navštívila Moravskoslezský kraj

Nová generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy Dagmar Kuchtová si jako první region pro své plánované návštěvy v krajích vybrala Moravskoslezský kraj. „Je to region, kde máme silnou členskou základnu,“ připomněla Dagmar Kuchtová, proč své regionální turné začíná právě v kraji, kde Svaz v roce 1990 zahájil svou činnost.

Úvodním bodem dvoudenního programu bylo setkání s poslanci zvolenými za Moravskoslezský kraj, které hostila společnost Dalkia ve své elektrárně v Ostravě – Třebovicích. Delegaci zástupců průmyslu, kteří s poslanci diskutovali, spolu s generální ředitelkou Svazu tvořili viceprezident Jiří Cienciala, regionální manažer Petr Holica, generální ředitel Třineckých železáren Jan Czudek, ředitel vnějších vztahů společnosti OKD Petr Jonák a hostitel setkání, náměstek generálního ředitele společnosti Dalkia ČR pro vnější vztahy Milan Chromík.

Jednalo se zejména o ekologických investicích a jejich vlivu na životní prostředí v regionu. Dalším tématem byla energetika. Zástupci průmyslu opět zdůraznili rozdíly v podpoře OZE v různých evropských zemích a vliv těchto poplatků na konkurenceschopnost českých podniků. Zástupce OKD  seznámil přítomné s aktuální situací v sektoru a průběhem završené restrukturalizace mateřské společnosti NWR. Posledním tématem jednání byl kurzarbeit. Svaz průmyslu na jednání zdůraznil, že podporuje variantu, kdy se stát a zaměstnavatel podělí o náhradu mzdy v poměru  20% stát a 40% zaměstnavatel (pozn.:  setkání se uskutečnilo před jednáním vlády o kurzarbeitu). Dagmar Kuchtová zdůraznila, že kurzarbeit je pro Svaz doplňkem k jiným opatřením, prioritou je mimo jiné podpora opatření v oblasti exportu, která vytvoří a udrží pracovní místa. Posledním bodem debaty pak bylo technické školství a chystaný projekt „Rok průmyslu a technického vzdělávání“.

Dalším bodem programu byla návštěva černouhelné firmy OKD. Zástupci firmy v čele s provozním ředitelem Pavlem Hadravou představili Dagmar Kuchtové aktuální dění ve společnosti. Společnosti byla slíbena podpora Svazu při řešení problémů, které se týkají rozvojových projektů  i další spolupráce na programu Nová šichta, který je cílen na propouštěné zaměstnance OKD. „Nebylo to veselé povídání, ale odhodlání managementu  řešit složitou situaci v oblasti těžby černého uhlí  v kontextu poklesu světových cen  je obdivuhodné“, ocenila generální ředitelka práci vedení firmy.

Proběhlo také jednání s partnery Svazu - Krajskou hospodářskou komorou MSK a Sdružením pro rozvoj MSK. Představitelé všech tří subjektů se shodli na nutnosti pokračovat ve společném postupu v klíčových otázkách důležitých pro rozvoj průmyslu v regionu, ať už je to proexportní servis nebo podpora technického školství. Generální ředitelka využila i pozvání Sdružení a zúčastnila se zahájení mezinárodní konference Transport, která proběhla v ostravském hotelu Clarion.  Pořadatelům  Dagmar Kuchtová přislíbila participaci Svazu na příštím ročníku konference.

Generální ředitelku přijal rovněž prezident Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska Jan Skipala, který představil zejména exportní úspěchy členů Společenství v Kazachstánu.

Posledním bodem programu byla návštěva nově otevřeného Velkého světa techniky v Dolní oblasti, který by mohl být jedním z pilířů Roku průmyslu a technického vzdělávání.

Petr Holica,  regionální manažer SP ČR pro Moravskoslezský kraj

Gbelec Ondřej
/
kategorie Svaz v regionech
zpět