Mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2015

Ve Křtinách se konal 7. ročník  mezinárodní vědecké konference.

Konferenci ICOLLE 2015 uspořádal ve dnech 15.–16. 9. 2015 vysokoškolský ústav Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně, který se dlouhodobě věnuje problematice vzdělávání
v celé její šíři. Záštitu nad konferencí převzali Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek a rektor Mendelovy univerzity v Brně prof. RNDr.
Ladislav Havel, CSc.

Více informací naleznete v tiskové zprávě a závěrečné zprávě z konference.

Věra Rojíčková
/
kategorie Svaz v regionech
zpět