Soutěž O zlatou kuklu SIAD


Řada firem, organizací a institucí v Ústeckém kraji aktivně podporuje studenty technických profesí, které jsou na trhu práce velmi žádané. I díky nim je možné realizovat různé soutěže zaměřené na rozvoj technického vzdělávání, učňovského školství a řemeslných oborů.

Pod záštitou Svazu průmyslu a dopravy České republiky a za podpory významných regionálních organizací a institucí Střední škola technická Most (SŠT Most) pořádá dne 22. března 2016 již 4. ročník soutěže žáků učebního a studijního oboru ve svařování „O zlatou kuklu společnosti SIAD. Navazuje tak na velmi úspěšné předchozí ročníky, kterých se zúčastnili žáci středních škol z celé České republiky. V loňském roce se do soutěže přihlásilo celkem 43 žáků, kteří reprezentovali 21 škol. I letos budou soutěžící písemně testováni ze znalostí technologie a bezpečnosti práce, na které naváže praktická zkouška zaměřená na prověření jejich znalostí a dovedností z praktické výuky ve svařování.

Svaz průmyslu a dopravy ČR, tak jako v přechozích ročnících předá vítězné škole upomínkovou medaili z bronzu. Přestože vítězem může být jen jeden, filosofií soutěže zůstává, že oceněn bude každý soutěžící, neboť je nejlepším žákem, řemeslníkem ze školy, která se soutěže účastní.

Tuto soutěž lze pokládat za ukázkový příklad spolupráce výrobní a vzdělávací sféry.

Bližší informace a propozice soutěže naleznete na webových stránkách SŠT Most http://sstmost.cz

Zuzana Šestáková
/
kategorie Svaz v regionech
zpět