Propojení studentů Katedry designu TUL s praxí

V loňském roce byl SP ČR v Libereckém kraji iniciátorem vzniku Regionální sektorové dohody (RSD) pro sklářský průmysl, jejímž hlavním cílem je zajistit více kvalifikovaných odborníků i absolventů škol či dalšího vzdělávání na trhu práce, větší provázanost vzdělávání s praxí a kvalitní připravenost absolventů škol. Jedním z aktérů RSD je Technická univerzita v Liberci (TUL).


Ne každý ví, že od roku 1992 bylo na Fakultě textilní TUL pod garancí Katedry designu zahájeno studium oboru Textilní a oděvní návrhářství. Studium bylo založeno na koncepci propojení výtvarného návrhu s realizací v materiálu a to za podmínek příslušné technologie. V roce 2002 bylo studium rozšířeno o zaměření Návrhářství skla a šperku, které je detašované v prostředí Jablonce n. Nisou.

Práce absolventů oboru potvrzují odbornou kvalifikovanost a připravenost podpořit v praxi tradiční prestižní sklářské odvětví tak, jak si klade za cíl RSD pro Liberecký kraj pro sklářský průmysl (viz ukázky prací v příloze).

V souvislosti se zvyšováním kvality absolventů v rámci lepší provázanosti vzdělání a praxe chce Katedra designu navázat kontakt se sklářskými a bižuterními firmami. K tomu by měl přispět projekt PŘÍPRAVA ADAPTACE VŠ PRO POTŘEBY KULTURNÍCH A KREATIVNÍCH PRŮMYSLŮ, v rámci Centrálního rozvojového programu 2016 (13+) vyhlášeného MŠMT. Jedná se o společný projekt 14-ti vysokých škol, kde hlavním řešitelem je Univerzita Palackého v Olomouci.

Dílčí část projektu, řešená na FT TUL, je zaměřená na zmapování potřeb sklářských a bižuterních firem z pohledu uplatňování požadavků na design výrobků a příprava úprav studijních plánů z pohledu úzkých souvislostí mezi oblastmi technika – design – ekonomika.

Kreativitu a propojení s požadavky technologií dokazuje řada prací prezentovaných na soutěžích a výstavách, např. ukázka:
- Petra Vojtíšková, svítidlo, soutěž PROPOJENÝ SVĚT 2015 - umění v technologii, technologie v umění, vyhlášené agenturou TAČR 2015

Katedra_designu.jpg

Zuzana Šestáková
/
kategorie Svaz v regionech
zpět