Svaz průmyslu a dopravy ČR působí po celé České republice prostřednictvím regionálních zastoupení v jednotlivých krajích. Díky tomu předává včas svým členům informace o aktuální legislativě nezbytné pro jejich podnikání. Aktivně komunikuje s veřejnou správou a je významným sociálním partnerem i na regionální úrovni.

Zástupci v regionálních kancelářích pořádají nejen vzdělávací semináře, organizují aktivity na podporu technického vzdělávání, ale zajišťují i spolupráci mezi firmami a školami v regionu. Dále propojují významné zaměstnavatele v regionu. Výstupy z jejich setkání jsou často důležité pro přípravu podkladů v připomínkovém řízení při novelizaci zákonů. Kanceláře jednotlivých regionálních zastoupení sídlí v Plzni, Mostě, Praze, Liberci, Brně, Olomouci a v Ostravě.

Můžete si zobrazit články týkající se pouze konkrétního kraje: Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Praha, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj.

Bezpečnost práce je úkolem vedení firem, upozornil seminář

Jak motivovat zaměstnance, aby dodržovali předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)? „V první řadě lidé směřují ke krátkodobému uspokojení. Jestliže máme mít vliv na chování nebo je chceme změnit, je nutné vzít to v úvahu,” vysvětlila přednášející Ivana Slováčková ze společnosti Kirschstein & Partner.

Sklářskému průmyslu svítá na lepší časy

Český sklářský průmysl ožívá. A to i přesto, že jej trápí stejné problémy jako ostatní průmyslová odvětví v České republice, což je především nedostatek technicky vzdělaných odborníků na všech úrovních vzdělání. Skvělou zprávou pro české skláře ale je, že se sklářské a bižuterní firmy dívají do budoucna s optimismem a tradiční celosvětově obdivovaný obor domácího průmyslu v žádném případě nehrozí zánikem.

zpět