Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, katedra metalurgie a slévárenství

17. listopadu 2172/15
Poruba
708 00 Ostrava
49.8336847N, 18.1636014E
Reg. ID: 61989100
VAT ID: CZ61989100
Phone: +420 596 995 374
Fax: +420 596 918 592

More information available only to members of Confederation

Private Area Acces Members Only

If the shown information are not up-to-date, please, contact the member database administrator using e-mail at: lcechova@spcr.cz

back