Moravskoslezský automobilový klastr, z.s.

Moravskoslezský automobilový klastr o.s. (dále jen MAK) byl založen za účelem podpory inovací a zvýšení konkurenceschopnosti a exportní schopnosti propojených firem, podnikatelů a institucí působících v Moravskoslezském kraji. Snaží se o vybudování společné identity firem v klastru a chce nastolit důvěru a pozitivní postoje vůči automobilovému průmyslu a celému regionu.
Studentská 6202/17
Poruba
708 00 Ostrava
49°50'0.599"N, 18°9'35.640"E
Reg. ID: 27041867
VAT ID: CZ27041867
Phone: +420 558 272 433
Fax: +420 558 272 434
Membership Of Association
Automotive Industry Association - AIA CR

More information available only to members of Confederation

Private Area Acces Members Only

If the shown information are not up-to-date, please, contact the member database administrator using e-mail at: lcechova@spcr.cz

back