Steel Union

Jádrem poslání společnosti zůstává prezentování hospodářských zájmů odvětví a vystupovat v jejich prosazování jako representant odvětví, což v praxi znamená shromažďovat, zpracovávat a analyzovat pro to potřebné informace, projednávat je s členy a presentovat z toho vyplynuvší konkrétní požadavky účelnou formou státní správě i zahraničním institucím. Z pověření akcionářů budou trvale a tudíž rutinně vykovánány některé další činnosti správně administrativního charakteru jako je výkaznictví směrem k ČSÚ a zahraničním partnerům, zejména EK OSN v Ženevě, Euroferu a WSA. Je samozřejmé, že je při tom ekonomické využít specialisty společnosti také k odborným službám pro své členy.
Jindřišská 939/20
Nové Město
110 00 Praha
50.0755933N, 14.4890644E
Reg. ID: 47115998
VAT ID: CZ47115998
Phone: +420 245 001 630
Membership Of Association
Czech Association of Circulatory Economy

More information available only to members of Confederation

Private Area Acces Members Only

If the shown information are not up-to-date, please, contact the member database administrator using e-mail at: lcechova@spcr.cz

back