INESAN, s.r.o.

první soukromá výzkumná organizace v oboru společenských věd v České republice

Institut evaluací a sociálních analýz je první soukromý vědecko-výzkumný institut v oboru společenských věd založený v ČR.

Jde o nezávislý subjekt, který byl založen podle pravidel stanovených Evropskou unií (Článek 1.3, písm. ee. Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)). Institut je výzkumnou organizací dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a je zapsán na Seznamu výzkumných organizací vedeném Radou pro vědu, výzkum a inovace (RVVI).

Cílem Institutu je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií, přičemž veškerý zisk je zpětně investován do těchto činností.
Sokolovská 351/25
Karlín
186 00 Praha
50.1005606N, 14.4315136E
Reg. ID: 24759384
VAT ID: CZ24759384
Phone: +420 420 220 190 597
Membership Of Association
Association of Research Organizations

More information available only to members of Confederation

Private Area Acces Members Only

If the shown information are not up-to-date, please, contact the member database administrator using e-mail at: lcechova@spcr.cz

back