Česká fintech asociace, z.s.

Česká FinTech asociace, z.s. (ČEFTAS) je právnickou osobou, která je dobrovolným, neziskovým, samostatným, nezávislým, nevládním zájmovým sdružením právnických a fyzických osob. Předmětem činnosti a účelem asociace je poskytování obecně prospěšných služeb především v oblasti vedení a propagace odborné diskuse v oblasti rozvoje poskytování finančních služeb za pomoci internetu a moderních informačních a telekomunikačních technologií (dále „FinTech“) mezi zástupci uživatelů, právnických a fyzických osob, organizací akademické, veřejné a neziskové sféry. Cílem ČEFTAS je vytváření platformy pro komunikaci mezi FinTech odvětvím, regulátory a veřejností. Vedle toho realizuje projekty na podporu FinTech a usiluje o spoluvytváření státní politiky v této oblasti.
Újezd 450/40
Malá Strana
118 00 Praha
50.0834600N, 14.4048972E
Reg. ID: 05320534
Phone: +420 734 335 434

More information available only to members of Confederation

Private Area Acces Members Only

If the shown information are not up-to-date, please, contact the member database administrator using e-mail at: lcechova@spcr.cz

back